Przejdź do głównej zawartości

Klauzula RODO dla beneficjenta

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36  lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected]
  2. Dane osobowe, po wyrażeniu przez Państwa odpowiedniej zgody, zostaną przekazane portalom świadczącym dodatkowe formy wsparcia (Allegro, FaniMani, Facebook) w celu utworzenia profilu.
  3. W razie wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą udostępnione sponsorom Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w ich celach promocyjnych i reklamowych.
  4. Administratorem przekazanych przez Fundację danych będzie odpowiedni portal (Allegro, FaniMani, Facebook).
  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Na podstawie Państwa danych nie będą  podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą one profilowane.