Przejdź do głównej zawartości
Grafika przedstawiająca człowieka trzymającego kalendarz z datą 10.2012
Czas czytania: 2 min

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Głównym celem projektu jest wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuacji nauki.

Kryteria naboru/grupa docelowa:

 • wiek od 16 do 60 (kobiety)/65 (mężczyźni),
 • bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzenia narządów ruchu lub równoważne
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzenia narządów ruchu lub równoważne (ze sprzężoną niepełnosprawnością)

W ramach projektu można m.in. skorzystać z:

 • poradnictwa zawodowego – w tym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia
 • poradnictwa psychologicznego i prawnego,
 • konsultacji specjalistów (m. in. lekarzy, rehabilitantów, instruktorów samoobsługi, ekspertów z zakresu działalności gospodarczej, zarządzania finansami domowymi),
 • warsztatów aktywizacji zawodowej
 • wsparcia w kontynuacji nauki (w tym zakup podręczników, opłata czesnego),
 • szkoleń zawodowych,
 • portfolio – multimedialne CV (krótki film),
 • zajęć praktycznych u pracodawców,
 • płatnych staży rehabilitacyjnych,
 • warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe, grupy wsparcia).

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy w:

Centrum Integracja w Warszawie

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w partnerstwie z czterema organizacjami: Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Caritas Polska i Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.

Serdecznie zapraszamy!