Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek na wózku trzymający w dłoni kalendarz z datą 11.2021.
Czas czytania: 1 min

Realizacja kampanii społecznej Pełnosprawni w miłości

Fundacja Avalon realizuje projekt kampani społecznej pn.Pełnosprawni w miłości, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele projektu:

  • obalanie mitów i stereotypów wokół osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w kontekście rodzicielstwa, związków i zakładania rodziny,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu OzN,
  • promocja idei otwartości na niepełnosprawność i integracji w debacie o związkach i relacjach społecznych OzN,
  • budowanie dialogu społecznego w duchu inkluzywnego, otwartego społeczeństwa z wykorzystaniem neutralnego języka w zakresie rodzicielstwa, relacji rodzinnych i intymnych OzN,
  • zmiana postaw społecznych w odniesieniu do rodzicielstwa i relacji intymnych osób z niepełnosprawnością ruchową
  • aktywizacja OzN do przełamywania wewnętrznych barier na drodze do zakładania związku i rodziny.

Termin trwania projektu: Projekt realizowany jest w okresie: kwiecień 2021r. – marzec 2022r.

Działania w ramach projektu obejmują spoty reklamowe emitowane w telewizji i radio, działania w mediach społecznościowych, promocję w Internecie, reklamę na nośnikach zewnętrznych oraz szeroko rozumiane działania w zakresie PR. Bohaterami formatów audowizualnych, które powstaną w ramach kampanii są osoby z niepełnosprawnościami, ich partnerzy oraz dzieci.

Łączna kwota projektu: 1 081 914,57zł
Wkład własny Fundacji: 450 000zł
Wnioskowana kwota dofinansowana z PFRON: 631 914,57zł

Umowa: ZZO/000778/07/D z dnia 6 lipca 2021r.

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych