Przejdź do głównej zawartości
Na grafice napis Poszukujemy Agencji do realizacji kampanii społecznej
Czas czytania: 3 min

OGŁOSZENIE – Wybór agencji do kampanii społecznej “Pełnosprawni w miłości”

PUBLIKACJA: 18.06.2021

Fundacja Avalon wspierająca osoby z niepełnosprawnością w ramach projektu Sekson, zajmującego się propagowaniem rzetelnej wiedzy w zakresie seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami poszukuje doświadczonej agencji PR/marketing do realizacji kampanii społecznej “Pełnosprawni w miłości”, współfinansowanej ze środków PFRON.

Oferty wraz z portfolio prosimy wysyłać na adres: [email protected].

Oferty zbierane są do dnia 16 lipca 2021r.

Szczegóły kampanii:

Nazwa kampanii: Pełnosprawni w miłości

Typ kampanii: kampania społeczna prowadzona w mediach: telewizja, radio, media społecznościowe, Internet, outdoor oraz PR.

Opis i cel kampanii: Zmiana społecznej percepcji osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w zakresie budowania relacji, związków intymnych oraz zakładania rodziny. Zmiana dotyczy ogółu społeczeństwa, zarówno osób pełnosprawnych jak i tych dotkniętych niepełnosprawnością. Kampania ma pokazać, że niepełnosprawność ruchowa, mimo, że może stawiać trudności, nie stanowi bariery w realizowaniu takich aspektów życia jak relacje rodzinne, towarzyskie, intymne oraz rodzicielstwo.

Kampania ma także promować ideę otwartości na niepełnosprawność w debacie o rodzicielstwie, związkach i możliwościach nawiązywania relacji interpersonalnych, wokół których narosło wiele stereotypów i uprzedzeń.

Projekt zakłada produkcję spotów reklamowych emitowanych w telewizji, spotów audio emitowanych w radio, przygotowanie kampanii outdorowej a także treści wizualnych i video do emisji w mediach społecznościowych czy portali internetowych, a także szeroko rozumianych publikacji w mediach opiniotwórczych i lifestylowych.

Oczekiwania od agencji wg wytycznych Fundacji:

 • przygotowanie koncepcji kreatywnej i strategii kampanii
 • kreacja i realizacja spotu reklamowego do TV i radia
 • zaplanowanie emisji i zakup czasu antenowego
 • kreacja i realizacja kampanii outdorowej
 • zorganizowanie przestrzenne kampanii outdorowej i wykup nośników zewnętrznych
 • opracowanie i realizacja strategii działań reklamowych i wizerunkowych w przestrzeni digital
 • przygotowanie planu na działania PR, nawiązanie patronatów medialnych a także opracowanie planu publikacji w mediach opiniotwórczych, tematycznych i lifestylowych
 • wykonanie badań zasięgów oraz docieralności kampanii do konkretnych grup odbiorców
 • rzetelność, uczciwość i terminowość
 • doświadczenie w realizacji kampanii społecznych dla organizacji pozarządowych

Kryteria wyboru agencji realizującej kampanię:

 • doświadczenie branżowe (długość funkcjonowania na rynku) – 0 – 1 pkt. (1 pkt. za doświadczenie powyżej 5 lat na rynku)
 • doświadczenie agencji w prowadzeniu kampanii społecznych (ilość przeprowadzonych kampanii) – 0 – 3 pkt. (0 pkt. – 0 kampanii, 1 pkt. – 1 kampania, 2 pkt. – 2-3 kampanie, 3 pkt. – powyżej 3 kampanii)
 • kompleksowość działań (możliwość realizacji wszystkich oczekiwań od agencji opisanych powyżej) – 0 – 3 pkt. (3 punkty za spełnienie wszystkich oczekiwań)
 • znajomość działalności Fundacji oraz problematyki osób z niepełnosprawnościami – 1 pkt
 • kreatywność (pomysł na spot, spełnienie wymogów technicznych) – 0 – 3 pkt. (1 pkt. za najciekawszą propozycję w opinii Klienta, 1 pkt. za zachowanie wymogów technicznych, 1 pkt. za dodatkowe propozycje rozwinięcia spotów)
 • efektywność zasięgowa przedstawionego planu mediowego kampanii – 0-3 pkt.

Oferty, które nie będą brane pod uwagę:

 • oferty od osób / firm nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie PR, Marketing,
 • brak portfolio w ofercie,
 • brak doświadczenia w zakresie PR / Marketing.

Oferty wraz z portfolio prosimy wysyłać na adres: [email protected]

Więcej informacji na temat charakteru, założeń i budżetu kampanii zostanie przekazane Agencji na indywidualnym spotkaniu.

Oferty zbierane będą do 16 lipca 2021 roku.

Wybór Agencji zostanie dokonany najpóźniej do 23 lipca 2021 roku.

Budżet kampanii (realizacja spotów, materiałów, zakup mediów, działania promocyjne, monitoring): 986’800zł

Kampania jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.