Przejdź do głównej zawartości
Czas czytania: 3 min

Najważniejsze instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Katarzyna Milczarek

Fizjoterapeutka oraz Kierowniczka Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon

W Polsce istnieje wiele organizacji, zajmujących się tematyką Osób z Niepełnosprawnościami. Najważniejsze z nich to:

  1. Biuro pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych piastuje od 21 listopada 2007 r. Jarosław Duda. Jednostka mieści się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11. Na stronie internetowej biura www.niepełnosprawni.gov.pl,  można dowiedzieć się wielu informacji na temat praw osób niepełnosprawnych – projekty i rozporządzenia ustaw, jak uzyskać status osoby niepełnosprawnej – opisana droga postępowania, informacje dotyczące zatrudnienia os. niepełnosprawnej – zakładanie własnej działalności, adresy zakładów pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej. Jak również wiele publikacji na tematy związanie z niepełnosprawnością.

  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jednostka istnieje od 1991 roku, PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Na stronie internetowej funduszu www.pfron.org.pl, znaleźć można informacje o programach i zadaniach funduszu na bieżące lata, programach unijnych, możliwości dofinansowania i refundacji zadań. Oddziały PFRON-u, znajdują się w każdym województwie w Polsce.

  1. Polski Związek Niewidomych

Jest to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska. Pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia. Udziela porad i informacji w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej. Realizowane są indywidualne i grupowe szkolenia, na których poruszane są problemy min. dot. standardów funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce,  edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Na stronie internetowej www.pzn.org.pl, znajdą Państwo informacja o działaniach i projektach organizacji oraz aktualnościach w tym zakresie.

  1. Polski Związek Głuchych

Jest to organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych. Zarząd Główny związku mieści się w Warszawie przy ul. Białostockiej 4. Na stronie internetowejwww.pzg.org.pl, można znaleźć adresy oddziałów związku, jak również poradnie zajmujące się wieloaspektową, kompleksową diagnostyką i rehabilitacją dziecka  z uszkodzonym słuchem  oraz z ewentualnymi, towarzyszącymi wadami słuchu i dysfunkcjami w rozwoju – od urodzenia do momentu ukończenia edukacji na różnych poziomach kształcenia, edukacja i terapia rodziny pacjenta.

  1. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

Jest to organizacja z wieloletnim doświadczeniem i tradycją w działalności sportowej, w środowisku osób niepełnosprawnych. Została powołana dla organizowania i rozwijania powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji ruchowej, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz reprezentowania zrzeszonych w nim organizacji. Głównym motywem działania przy realizacji programów to: nauka poprzez pracę z wykorzystaniem sportu.