Przejdź do głównej zawartości
Dwie kobiety na plaży podskakują z uniesionymi rękami
Czas czytania: 2 min

Jakie są skutki szczęścia?

Joanna Kalisiak

Fundacja Avalon

Ciągle jeszcze spotykamy się z poglądami gloryfikującymi cierpienie. Głównym zarzutem jest to, że szczęście nie wydobywa z nas tego, co najlepsze. Kolejne to twierdzenie, że szczęście sprzyja postawie samowystarczalności i czyni ludzi nieczułych na cierpienie swoich bliźnich, szczęście ma również prowadzić do takich negatywnych zjawisk jak:

 • osłabienie inicjatywy i kreatywności,
 • powierzchowny hedonizm,
 • zepsucie społeczne.

Najnowsze badania w ramach psychologii pozytywnej obalają te mity. Szczęście jest bowiem czynnikiem aktywującym i sprzyja postawie zaangażowania w zadania i w ludzi, w przeciwieństwie do nieszczęścia, które sprawia, że się wycofujemy.

Czeski psycholog M. Plzak wypowiada się dość ostro na ten temat: „Pod wpływem tej głupiej pseudomoralności człowiek wesoły jest uważany za lekkomyślnego, a człowiek ponury, poważny, gnębiony kłopotami – za człowieka uczciwego”.

Badaczka Sonja Lyubomirsky i jej współpracownicy przeprowadzili analizę 225 prac badawczych, aby dowiedzieć się, czy szczęście przyczynia się ogólnie akceptowanych form funkcjonowania. Uzyskane wnioski przedstawia poniższa tabela:

POZIOM

FUNKCJONOWANIA

SKUTKI SZCZĘŚCIA
BIOLOGICZNY
 • większa aktywność systemu immunologicznego
 • rzadszy udział w wypadkach zagrażających zdrowiu i życiu (zarówno jako sprawca, jak i ofiara)
 • wyższy poziom energii i witalności
 • mniej dolegliwości somatycznych
 • bardziej prozdrowotny styl życia
 • lepsza współpraca z lekarzem w przypadku choroby zagrażającej życiu
 • mniej dni absencji w pracy lub szkole z powodu chorób
 • długowieczność
PSYCHICZNY
 • skuteczniejsza samokontrola impulsów
 • skuteczniejsza samoregulacja emocji
 • skuteczniejsze radzenie sobie ze stresem
 • większy poziom zaangażowania
 • większa aktywność
ZADANIOWY/

ZAWODOWY

 • większa twórczość
 • większa produktywność
 • łatwiejsze znajdowanie i utrzymanie pracy
 • lepsza pozycja zawodowa
 • lepsze zarobki
INTERPERSONALNY
 • więcej przyjaciół
 • większe wsparcie społeczne
 • mniej konfliktów z innymi ludźmi
 • większa szansa zawarcia małżeństwa
 • więcej czasu spędzanego z członkami rodziny i przyjaciółmi
 • większa satysfakcja z małżeństwa
 • mniejsze prawdopodobieństwo rozpadu małżeństwa
 • bardziej aktywne kontakty towarzyskie
 • więcej sympatii ze strony innych osób
SPOŁECZNY
 • większa kooperatywność
 • większe uwzględnianie innych ludzi we własnych działaniach
 • większa prospołeczność
 • większa hojność

Podsumowując uzyskane wyniki, powstały opis cech i zachowań osoby szczęśliwej to opis kogoś, kto „(…) jest samowystarczalny w zakresie zaspokajania własnych podstawowych potrzeb, zdrowy, produktywny i przygotowany do życia we wspólnocie – lubiany, przyjazny i pożyteczny dla innych”.

Źródła:

Linley, P.A., Joseph, S. (red.) (2007). Psychologia pozytywna w praktyce.

Plzak, M. (1980). Gra o ludzkie szczęście.

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna.

Powiązane artykuły