Przejdź do głównej zawartości
Chłopiec siedzi na krześle przed urządzeniem cyber-oko i patrzy na ekran. Obok urządzenia kuca logopedka, która pomaga mu wykonywać ćwiczenia.
Czas czytania: 2 min

C-Eye® PRO w terapii logopedycznej i neurorehabilitacji

Weronika Witecka

Logopedka w Centrum Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci

Terapia logopedyczna i neurorehabilitacja przy użyciu C-Eye® PRO jest atrakcyjna zarówno dla małych, jak i większych pacjentów. Bogata szata graficzna i ciekawe zadania aktywizują do działania, co wpływa pozytywnie na motywację i zaangażowanie w proces terapeutyczny. Co więcej, treningi przy użyciu tego innowacyjnego urządzenia mogą stanowić szansę dla tych pacjentów (dorosłych, dzieci), gdzie klasyczna terapia nie zawsze jest skuteczna.

Zastosowanie C-Eye® PRO w terapii logopedycznej

C-Eye® PRO wykorzystujemy w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, ze sprzężoną niepełnosprawnością, zaburzeniami neurologicznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), dystrofią mięśniową (m.in. dystrofii Duchenne’a) czy zespołem Retta. Ponadto z urządzenia korzystamy także w przypadku terapii opóźnionego rozwoju mowy czy nawet dyslalii prostej i utrwalania prawidłowych głosek w mowie.

Z myślą o młodych podopiecznych prowadzimy zajęcia oparte na zabawie i budowaniu wewnętrznej motywacji, które wspomagane są przez programy edukacyjno-terapeutyczne: eyefeel® i eyeLearn®, obsługiwane zarówno wzrokiem, jak i dotykiem. Zawierają one kolorowe animacje, gry oraz zadania, a ich głównym celem jest wsparcie terapii logopedycznej, psychologicznej i treningu samodzielności oraz wspomaganie wyrównywania deficytów poznawczych i wzrokowych.

Neurorehabilitacja przy pomocy C-Eye® PRO

Ze względu na stopień zaawansowania C-Eye® PRO wykorzystujemy urządzenie także do treningu wzrokowego i słuchowego, treningu pamięci, wydłużania czasu koncentracji na zadaniu oraz rozwijania pamięci logicznej i myślenia przyczynowo-skutkowego. W trakcie ćwiczeń można używać nie tylko ruchów gałek ocznych, ale także wybierania przy pomocy kursora (w przypadku dzieci sprawnych ruchowo).

C-Eye® PRO zawiera także moduł oceny stanu pacjenta, co pozwala terapeutom zbadać zmysły odpowiedzialne za komunikację i ocenić poziom rozwoju funkcji poznawczych u starszych dzieci i młodzieży. Z kolei moduł komunikacji i rozrywki pomaga w codziennej komunikacji, stymuluje wzrok, myślenie przyczynowo-skutkowe, rozbudowuje wiedzę o świecie. Ponadto system umożliwia tworzenie własnych plansz i komunikatów.  Nasi podopieczni w czasie terapii logopedycznej ćwiczą także koncentrację, planowanie oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Te trzy funkcje poznawcze są ze sobą powiązane i odgrywają istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu, nauce i wykonywaniu zadań.

Dzięki terapii przy użyciu C-Eye® PRO w Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon dzieci z zaburzeniami ruchowymi lub z zaburzeniami mowy mogą komunikować się, bawić, marzyć i rozwijać. Cieszymy się, że możemy prowadzić terapię za pomocą sprzętu rehabilitacyjnego C-Eye® PRO, którego zakup umożliwiła nam darowizna od Fundacji Charytatywnej Polonii Amerykańskiej.

Już dzisiaj zapisz się na rehabilitację w ramach Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon!

Zapisać możesz się pod adresem e-mail: [email protected] albo telefonicznie 22 349 97 71 lub 796 324 328.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 20:00, a w piątki w godzinach 8:00 – 16:00.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły