Przejdź do głównej zawartości
Czas czytania: 2 min

Boccia – dyscyplina sportowa dla Osób Niepełnosprawnych

BOCCIA, wywodząca się od włoskiej gry bulle, jest jedną z dyscyplin sportu adaptowanego. W trakcie Olimpiady w Barcelonie w 1992 roku, weszła do programu jako dyscyplina paraolimpijska. W tym samym roku trafiła do Polski. Podczas obozu sportowego w Wągrowcu, zorganizowanym przez SSI START, odbyło się pierwsze szkolenie z udziałem szwedzkiej drużyny. Zapoczątkowało ono dalsze treningi, które trwają i rozwijają Boccię w Polsce do dziś. Proces ten koordynuje Polski Komitet Paraolimpijski. Za system klasyfikacji medyczno-sportowej zawodników oraz opracowanie systemu rozgrywek odpowiada Stowarzyszenie START.

Gra polega na umieszczeniu jak największej ilości bil jednego koloru (czerwone/niebieskie) w sąsiedztwie białej bili, wyrzucanej przez zawodnika rozpoczynającego grę. Zawodnicy wykonują rzut, siedząc lub stojąc. Bile umieszczane są na boisku poprzez rzut, kopnięcie lub z użyciem „rynny” sterowanej przez asystenta. Mecz kończy się po 4 endach, zwycięstwem zawodnika/drużyny, który umieścił najwięcej bil w sąsiedztwie białej bili.

Zawodnicy klasyfikowani są na podstawie przepisów CPiSRA (Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association). Gra przeznaczona jest głównie dla zawodników z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale również dla osób z innymi dysfunkcjami ruchowymi pochodzenia pozamózgowego, a także dla osób pełnosprawnych (integracja/asysta).

W zależności od rodzaju niepełnosprawności, możliwości funkcjonalnych (głównie funkcji chwytnych, płynności ruchów) oraz potrzeby pomocy asystenta, zawodnicy dzieleni są na 4 klasy: BC1, BC2, BC3, BC4.

W w/w klasach rozgrywane są mecze:

  • indywidualne (4 rundy, 6 bil dla zawodnika)
  • w parach (4 rundy, 3 bile dla zawodnika)
  • drużynowe(6 rund, 2 bile dla zawodnika)

 Gra odbywa się na boisku o wymiarach 12,5 x 6 m, wyznaczonym przez linie zewnętrzne. Główne elementy boiska to:

  • linia V (linia, która musi przekroczyć biała bila, aby została uznana)
  • linia rzutu 
  • strefa rzutu, podzielona na 6 pól rzutu
  • krzyż (miejsce, w którym umieszczana jest biała bila po przywróceniu do gry, lub podczas dogrywki).

Proste zasady gry, dostępność sprzętu, brak ograniczeń odnośnie wieku, płci oraz umiejętności sprawia, że Boccia jest coraz częściej praktykowaną formą sportu, rekreacji, rehabilitacji i rozrywki. Coraz więcej ośrodków, WTZ-tów, szkół oraz fundacji prowadzi treningi dla chętnych zawodników. Powstają liczne, formacje oraz kluby sportowe, aktywnie uczestniczące w meczach towarzyskich oraz  zawodach na różnym szczeblu.

W październiku b.r. w Wągrowcu odbyły się II-gie Mistrzostwa Polski w Bocci. Warszawę reprezentowała Formacja Sportowa „Konar”, do której należą m.in. beneficjenci naszej Fundacji, którym gratulujemy zajęcia III-go miejsca w finale grupy BC3. Wszystkim zawodnikom życzymy dalszych sukcesów!

Autorka: Marta Zielińska

Powiązane artykuły