• Przekaż 1% podatku

  Przekaż 1% podatku

  Okaż wsparcie podopiecznym Fundacji Avalon Czytaj więcej...
 • Załóż subkonto!

  Załóż subkonto!

  Poznaj możliwości, które Ci daje Fundacja Avalon. Czytaj więcej...
 • Zbadaj się. Nie odkładaj!

  Zbadaj się. Nie odkładaj!

  Odkryj Mapę Dostępności Fundacji Avalon Czytaj więcej...
 • Aktywność kluczem do niezależności

  Aktywność kluczem do niezależności

  Weź udział w bezpłatnym projekcie współfinansowanym ze środków PFRON, także online. Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Nasze projekty

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Numer KRS: 0000270809

Numer konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Dane do przelewów walutowych i zagranicznych 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!

Aktualności

Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 2

Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Avalon.

Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania  środków pieniężnych w ramach subkont beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Avalon.


W celu doprecyzowania zapisów regulaminu, zgodnie z pkt 21 regulaminu informujemy o zmianie pkt 16 i 17 regulaminu.  

Pkt 16 otrzymuje brzmienie:

16. 

a. Po wygaśnięciu/rozwiązaniu Porozumienia Beneficjent ma dodatkowych 60 dni kalendarzowych, liczonych od daty wygaśnięcia/rozwiązania Porozumienia na wykorzystanie zgromadzonych na jego subkoncie środków, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

b. W przypadku śmierci Beneficjenta – z zastrzeżeniem pkt 16c Regulaminu - środki zgromadzone na jego subkoncie zostają do dyspozycji Rodziny przez okres 180 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgonu.

c. Rodzina lub opiekun prawny Beneficjenta poinformuje Fundację - drogą mailową, telefoniczną lub listowną - o śmierci Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgonu.

d. Po  upływie powyższych okresów lub w przypadku braku informacji z pkt 16c w termie, środki zgromadzone na koncie Beneficjenta będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

 

Pkt 16 otrzymuje brzmienie:

17. W przypadku śmierci Beneficjenta, wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

- W przypadku gdy data zgonu zawiera się w okresie 01.01-31.04 (okres przekazywania przez podatników 1% podatku), przy księgowaniu otrzymanych wpłat, w przypadku braku możliwości ustalenia szczegółowej daty wpłaty, Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.