Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Zmiana regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 4

W celu doprecyzowania zapisów regulaminu oraz ułatwienia Państwu kontaktu z nami i realizacji wniosków o dofinansowanie - poprawiliśmy zapisy regulaminu.

 

Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu informujemy o rozszerzeniu pkt. 1, zmianie pkt. 2, rozszerzeniu pkt. 4, dodaniu pkt. 18 i rozszerzeniu pkt. 23 regulaminu.

 

Pkt. 1 rozszerzono o zapis:

Panel logowania – serwis internetowy udostępniany automatycznie po podpisaniu porozumienia. Serwis dostępny po zalogowaniu w formie online: https://subkonta.fundacjaavalon.pl . Zapewnia dostęp do operacji, stanu subkonta oraz aktualnych informacji.

 

Pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W celu gromadzenia środków finansowych na realizację celów Statutowych dla Beneficjenta Fundacja udostępnia Beneficjentowi subkonto na kontach bankowych w banku BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

ODBIORCA: FUNDACJA AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

Lp

Nr konta

Waluta

Opis

1

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Rachunek PLN:

Konto do przekazywania darowizn na podstawie apeli kierowanych do określonego adresata – punkt 4a

2

86 1600 1286 0003 0031 8642 6151

Rachunek PLN:

Konto do przekazywania darowizn gromadzonych w ramach zbiórki publicznej – punkt 4b

3

PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Rachunek walutowy EUR:

Konta dla przelewów zagranicznych i w walutach EUR i USD: Standard IBAN (International Bank Account Number), Kod SWIFT/BIC: PPAB PLPK

4

PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Rachunek walutowy USD:

 

Pkt. 4 rozszerzono o zapis:

"b. Zbiórki publiczne przy wykorzystaniu dostępnych mediów w szczególności – apele kierowane do nieokreślonego adresata za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, prasy, plakatów, ulotek."

 

Pkt. 18 otrzymuje brzmienie:

18. Adres e-mail wskazany w §2 Porozumienia jest adresem kontaktowym i beneficjent wyraża zgodę aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez Fundację jako jego oświadczenia woli i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Fundacji jakie mogłyby wystąpić w związku z nieprawidłowościami powstałymi w wyniku takiej komunikacji, w tym przekazania tą drogą wiadomości przez osobę nieupoważnioną.
- Wszelkie zmiany adresu kontaktowego wymagają zgłoszenia z adresu e-mail podanego w Porozumieniu lub formy pisemnej.

 

Pkt. 23 rozszerzono o zapis:

"..... i w panelu logowania."

 

Powyższa zmiana jest ogłoszona 07.01.2014 i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. W przypadku nie wyrażenia zgody na przedmiotowe zmiany regulaminu przysługuje Państwu prawo rozwiązania porozumienia.

Odsłony: 3764
Ulotkę wygenerowano: 78
Ulotkę wysłano mailem: 0