Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Zmiana regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 3

W celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji o zebranych na subkoncie środkach oraz w celu przystosowania regulaminu do wymogów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - poprawiliśmy zapisy regulaminu. Aktualnie, chcąc sprawdzić operacje na subkoncie lub jego stan, wystarczy zalogować się do panelu udostępnionego na naszej stronie.

Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu informujemy o rozszerzeniu pkt 3. i zmianie pkt. 19 regulaminu.

Pkt 3 rozszerzono o zapisy:

  • przekazanie, do 15 dnia każdego miesiąca, drogą mailową na wskazany w porozumieniu adres e-mail, informacji o operacjach i stanie subkonta Beneficjenta za miesiąc poprzedni;
  • dostęp do operacji i stanu subkonta przez internet za pomocą panelu logowania – dane w panelu logowania będą aktualizowane przez Fundację w okresach maksymalnie 7 dniowych.

Pkt 19 otrzymuje brzmienie:

19. Podane dobrowolnie przez Beneficjenta dane osobowe Fundacja Avalon zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 j.t. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy na co Beneficjent wyraża zgodę.

  • Beneficjent wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych, w tym adresu email, w bazie administratora i wykorzystywanie ich w celach kontaktowych, marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie wszelkich informacji drogą elektroniczną.
  • Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, w zakresie wskazanych powyżej celów przetwarzania.
  • W przypadku decyzji Beneficjenta o umieszczeniu informacji o nim na www.fundacjaavalon.pl i ulotce - Beneficjent wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia swojej osoby oraz przesłanej treści (tekstu), dostarczonych przez siebie na stronach internetowych Fundacji w zakładce „Nasi Podopieczni”.
  • Beneficjent upoważnia Fundację do korekty nadesłanej treści i edycji zdjęcia i akceptuje naniesione przez Fundację zmiany.
  • Beneficjent oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do przekazanego zdjęcia o którym mowa powyżej, a w przypadku zgłoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do Fundacji przez osoby trzecie, zwolni Fundację z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i wstąpi zamiast Fundacji w spór z osobą trzecią albo poniesie wszelkie koszty związane z obroną przed zgłoszonym roszczeniem.

Odsłony: 3715
Ulotkę wygenerowano: 63
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a