Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 1

W celu ułatwienia Państwu procedury wykorzystania zebranych na subkoncie środków oraz dostosowania procedur księgowych - 02 marca 2012 poprawiliśmy zapisy regulaminu. Aktualnie gdy beneficjent życzy sobie, aby faktura/rachunek był opłacony przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku, do wniosku przedstawia dokument wystawiony na swoje dane, a nie jak do tej pory na dane Fundacji. Jednym słowem - od 02 marca 2012 wszystkie rachunki/faktury załączane do wniosku powinny być wystawione na dane beneficjenta.

 

Zgodnie z pkt 21 regulaminu informujemy o zmianie pkt 10 regulaminu.

Pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10. Beneficjent może korzystać ze zgromadzonych przez Fundację środków w następujący  sposób:
  a) Zwrotu poniesionych wydatków – refundacja wydatków - przelew dokonywany przez Fundację na konto Beneficjenta.
     - W tym przypadku dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku powinny być wystawione na Beneficjenta
  b) Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej - przelew dokonywany przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku, wskazane w fakturze/rachunku dostarczonym przez Beneficjenta.
    - W tym przypadku dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatku powinny być wystawione na Beneficjenta z minimum 10 dniowym terminem płatności przelewu.

 

Odsłony: 1638
Ulotkę wygenerowano: 60
Ulotkę wysłano mailem: 0