Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 1

W celu ułatwienia Państwu procedury wykorzystania zebranych na subkoncie środków oraz dostosowania procedur księgowych - 02 marca 2012 poprawiliśmy zapisy regulaminu. Aktualnie gdy beneficjent życzy sobie, aby faktura/rachunek był opłacony przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku, do wniosku przedstawia dokument wystawiony na swoje dane, a nie jak do tej pory na dane Fundacji. Jednym słowem - od 02 marca 2012 wszystkie rachunki/faktury załączane do wniosku powinny być wystawione na dane beneficjenta.

 

Zgodnie z pkt 21 regulaminu informujemy o zmianie pkt 10 regulaminu.

Pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10. Beneficjent może korzystać ze zgromadzonych przez Fundację środków w następujący  sposób:
  a) Zwrotu poniesionych wydatków – refundacja wydatków - przelew dokonywany przez Fundację na konto Beneficjenta.
     - W tym przypadku dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku powinny być wystawione na Beneficjenta
  b) Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej - przelew dokonywany przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku, wskazane w fakturze/rachunku dostarczonym przez Beneficjenta.
    - W tym przypadku dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatku powinny być wystawione na Beneficjenta z minimum 10 dniowym terminem płatności przelewu.

 

Odsłony: 1639
Ulotkę wygenerowano: 60
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a