Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 2

Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania  środków pieniężnych w ramach subkont beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Avalon.


W celu doprecyzowania zapisów regulaminu, zgodnie z pkt 21 regulaminu informujemy o zmianie pkt 16 i 17 regulaminu.  

Pkt 16 otrzymuje brzmienie:

16. 

a. Po wygaśnięciu/rozwiązaniu Porozumienia Beneficjent ma dodatkowych 60 dni kalendarzowych, liczonych od daty wygaśnięcia/rozwiązania Porozumienia na wykorzystanie zgromadzonych na jego subkoncie środków, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

b. W przypadku śmierci Beneficjenta – z zastrzeżeniem pkt 16c Regulaminu - środki zgromadzone na jego subkoncie zostają do dyspozycji Rodziny przez okres 180 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgonu.

c. Rodzina lub opiekun prawny Beneficjenta poinformuje Fundację - drogą mailową, telefoniczną lub listowną - o śmierci Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgonu.

d. Po  upływie powyższych okresów lub w przypadku braku informacji z pkt 16c w termie, środki zgromadzone na koncie Beneficjenta będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

 

Pkt 16 otrzymuje brzmienie:

17. W przypadku śmierci Beneficjenta, wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

- W przypadku gdy data zgonu zawiera się w okresie 01.01-31.04 (okres przekazywania przez podatników 1% podatku), przy księgowaniu otrzymanych wpłat, w przypadku braku możliwości ustalenia szczegółowej daty wpłaty, Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.

Odsłony: 5032
Ulotkę wygenerowano: 110
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a