Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
"Wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy" - aktywizacja dla osób niepełnosprawnych

Projekt „Wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider) w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” oraz Fundacją Fuga Mundi (Partnerzy) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

    Celem głównym projektu jest podniesienie szans na znalezienie zatrudnienia 375 osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych poprzez objęcie tych osób (oraz 250 osób z ich otoczenia) kompleksowym wsparciem w okresie od 01.03.2013r. do 31.07.2014r.

         Wsparcie w ramach projektu objęte będą dwie grupy docelowe.

Pierwsza grupa docelowa to osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będące absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych, pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym (czasowym/stałym) znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat. Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oferowane w ramach projektu:

 • poradnictwo i doradztwo zawodowe - Indywidualne Plany Działania,
 • szkolenia zawodowe,
 • integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno- zawodowej,
 • praktyki zawodowe,
 • staże rehabilitacyjne,
 • wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki,
 • wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe),
 • warsztaty dla rodzin i opiekunów.

      Drugą grupę docelową w projekcie są: rodzina i opiekunowie. Opiekun osoby niepełnosprawnej to osoba wspierająca osobę niepełnosprawną w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych m.in. rodzina, pracownicy ośrodków opiekuńczych, asystenci osób niepełnosprawnych. Dla opiekunów osób niepełnosprawnych przewidziano wsparcie w formie warsztatów.

 

Główne biura:

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa; tel. 22/ 651 88 02, strona internetowa: www.far.org.pl; e-mail [email protected].

Fundacja Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin; tel. 81/ 534-26-01 lub 534-82-90, strona internetowa: www.ffm.pl; e-mail [email protected]

Odsłony: 3165
Ulotkę wygenerowano: 58
Ulotkę wysłano mailem: 0

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a