Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Programy dla Osób Niepełnosprawnych realizowane przez M. St. Warszawę

Projekt „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz użyczenie zestawów komputerowych osobom niepełnosprawnym.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnik otrzyma na okres co najmniej 5 lat:
- bezpłatny dostęp do Internetu
- zestaw komputerowy
- bezpłatny serwis sprzętu i wsparcie techniczne
- szkolenie z podstawowej obsługi komputera

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć od 4 czerwca do 14 sierpnia 2012 r. (pon.-pt. w godz. 8.00-15.30) w: Biurze Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój nr 22 lub Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, ul. Andersa 5, w punkcie informacyjnym.


Więcej informacji: tel. (022) 443 14 67, e-mail: [email protected]

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym
Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie Warszawy, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 01 sierpnia 2012r. do dnia 30 września 2012r. Wnioski można pobrać oraz składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych mieszczącym się przy ul. Andersa 5 w Warszawie.


 

Odsłony: 2826
Ulotkę wygenerowano: 72
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a