• Przekaż 1% podatku

  Przekaż 1% podatku

  Okaż wsparcie podopiecznym Fundacji Avalon Czytaj więcej...
 • Załóż subkonto!

  Załóż subkonto!

  Poznaj możliwości, które Ci daje Fundacja Avalon. Czytaj więcej...
 • Zbadaj się. Nie odkładaj!

  Zbadaj się. Nie odkładaj!

  Odkryj Mapę Dostępności Fundacji Avalon Czytaj więcej...
 • Aktywność kluczem do niezależności

  Aktywność kluczem do niezależności

  Weź udział w bezpłatnym projekcie współfinansowanym ze środków PFRON, także online. Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Nasze projekty

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Numer KRS: 0000270809

Numer konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Dane do przelewów walutowych i zagranicznych 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!

Aktualności

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Avalon...

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Avalon.

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają naszą Fundację i naszych Podopiecznych :-)

 

 

 

Sprawozdanie

z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie
decyzji Nr 550 z dnia 23. 12. 2013 r.

 

Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23.12.2013 r Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym zarejestrowana pod adresem ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa prowadziła w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 86 1600 1286 0003 0031 8642 6151. W wyniku przeprowadzonej zbiórki organizatorowi udało się zebrać łączną kwotę w wysokości 280 806, 03 zł. Na uzyskaną kwotę złożyło się 1242 wpłaty.

 

Ze środków pozyskanych w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej sfinansowano jedynie koszty prowizji bankowych w związku z przelewami dofinansowań w wysokości 222,00 zł.

 

W wyniku przeprowadzonej zbiórki dofinansowaniu zgodnie z udzielonym pozwoleniem podlegały następujące kategorie kosztów:

 

1. Pokrycie kosztów medycznych, w tym usług, zabiegów i operacji medycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz turnusów rehabilitacyjnych w ilości 234 dofinansowań do łącznej wysokości 128 224, 98 zł.

 

2. Pokrycie kosztów transportu, w tym dojazd do pracy, szkoły na rehabilitację, utrzymania samochodu w ilości 114 dofinansowań do łącznej wysokości 42 379, 84 zł.

 

3. Pokrycie kosztów życia, w tym opłata za szkolenia, edukację, sprzęt ułatwiający naukę i pracę, dostosowanie mieszkania dla osób niepełnosprawnych, opłaty eksploatacyjne związane z miejscem zamieszkania, zakup odzieży, artykułów spożywczych, wyjazdów wypoczynkowych, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej w ilości 168 dofinansowań do łącznej wysokości 109 979, 21 zł.