• Przekaż 1% podatku

  Przekaż 1% podatku

  Okaż wsparcie podopiecznym Fundacji Avalon Czytaj więcej...
 • Załóż subkonto!

  Załóż subkonto!

  Poznaj możliwości, które Ci daje Fundacja Avalon. Czytaj więcej...
 • Zbadaj się. Nie odkładaj!

  Zbadaj się. Nie odkładaj!

  Odkryj Mapę Dostępności Fundacji Avalon Czytaj więcej...
 • Aktywność kluczem do niezależności

  Aktywność kluczem do niezależności

  Weź udział w bezpłatnym projekcie współfinansowanym ze środków PFRON, także online. Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Nasze projekty

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Numer KRS: 0000270809

Numer konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Dane do przelewów walutowych i zagranicznych 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!

Aktualności

Programy dla Osób Niepełnosprawnych realizowane przez M. St. Warszawę

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza nabór do projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” oraz pilotażowego programu "Aktywny samorząd"...

Projekt „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz użyczenie zestawów komputerowych osobom niepełnosprawnym.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Uczestnik otrzyma na okres co najmniej 5 lat:
- bezpłatny dostęp do Internetu
- zestaw komputerowy
- bezpłatny serwis sprzętu i wsparcie techniczne
- szkolenie z podstawowej obsługi komputera

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć od 4 czerwca do 14 sierpnia 2012 r. (pon.-pt. w godz. 8.00-15.30) w: Biurze Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój nr 22 lub Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, ul. Andersa 5, w punkcie informacyjnym.


Więcej informacji: tel. (022) 443 14 67, e-mail: [email protected]

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym
Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie Warszawy, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 01 sierpnia 2012r. do dnia 30 września 2012r. Wnioski można pobrać oraz składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych mieszczącym się przy ul. Andersa 5 w Warszawie.