Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Teoretyczne podstawy metody bazują na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny (od części głowowej poprzez tułów, w kierunku nóg ), od części proksymalnych do dystalnych (od osi podłużnej ciała na boki), z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich...

 

Metoda PNF ( z ang. proprioceptywne nerwowo- mięśniowe torowanie):

 

P - propriocepcja – dotyczy wszelkiego rodzaju receptorów czuciowych, zbierających informacje o wykonywanym ruchu i ułożeniu ciała w przestrzeni

N - nerwowo- mięśniowe- dotyczące układu nerwowo-mięśniowego

F - facilitacja- torowanie, ułatwianie

 

 

Czym jest PNF?

 

Teoretyczne podstawy metody bazują na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny (od części głowowej poprzez tułów, w kierunku nóg ), od części proksymalnych do dystalnych (od osi podłużnej ciała na boki), z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich.

 

 

Zarys historii PNF

 

Koncepcja powstała  w latach 40-stych w Kalifornii dzięki współpracy fizjoterapeutki Maggie Konott i neurofizjologa, dr Hermana Kabata.  Wykorzystując ruchy naturalne w pracy z pacjentem rozwijali i doskonalili  technikę aby już w latach 50-tych rozpocząć kształcenie pierwszych terapeutów  metody PNF w Kalifornii w latach 70-tych w Europie.  W latach 80-tych powstaje IPNFA-międzynarodowa organizacja zrzeszająca instruktorów PNF.  W 1999 roku pod nazwą  „ PNF w Polsce – Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Funkcjonalnej” powstała organizacja zrzeszająca terapeutów PNF w Polsce, od 2002 roku z siedzibą w Krakowie.

 

Na czym polega terapia wg koncepcji PNF?

 • pozytywne nastawienie do terapii, które budowane jest poprzez wzmocnienie i wykorzystanie tego co pacjent może zrobić
 • globalna obserwacja pacjenta (terapia całego ciała, nie tylko jego chorej części)
 • działanie na poziomie strukturalnym (układ mięśniowy, kostno-stawowy, nerwowy) i czynnościowym (praca nad funkcją)
 • terapia oparta na naturalnych, fizjologicznych ruchach w trzech płaszczyznach
 • wykorzystanie odpowiednich wzorców i technik 

 

Wzorce w PNF

 

Czynności ruchowe wykonywane przez człowieka, składają się z wzorców ruchowych kończyn i pracujących z nimi mięśni tułowia. „Współpracy” tej nie można wykluczyć. To właśnie połączenia aktywności mięśni tworzy wzorce ruchowe, stosowane w PNF.

 

Wzorce te łączą w sobie ruchy przebiegające w 3 płaszczyznach, umożliwiając ruchy zgięcia/wyprostu, odwiedzenia/przywiedzenia oraz rotacji. Taka trajektoria jest zgodna z fizjologicznym przebiegiem ruchu. Kierunek ruchu jest wyznaczony przez diagonalne(skośne) linie. Najlepiej obrazuje je tarcza zegara. Jeżeli głowa pacjenta znajduje się na godz. 12 to ruchy odbywają się  z godz. 7 na 1 i odwrotnie oraz z godz. 5 na 11 i odwrotnie. Tor wzorca wyznacza linia „rysowana” przez ruch ręki lub stopy w danym wzorcu. W czasie ruchu terapeuta ustawiony jest w linii wzorca.

 

Wyróżnia się następujące wzorce: głowy, łopatki, miednicy, tułowia, kończyn górnych, kończyn dolnych.

 

pnf      pnf2

 

Techniki w PNF

 

Techniki stosowane w PNF mają na celu ułatwienie ruchów funkcjonalnych za pomocą torowania, hamowania, wzmacniania i rozluźniania poszczególnych mięśni.  Techniki wykorzystują koncentryczną, ekscentryczną i statyczną  pracę mięśni. Odpowiedni rodzaj pracy mięśniowej, właściwie dobrany opór i stymulacja dostosowywane są do indywidulanych potrzeb pacjenta. Koncepcja PNF wykorzystuje dwie grupy technik: agonistyczne (praca jednej grupy mięśni) i antagonistyczne (praca na dwóch przeciwnych grupach mięśni).

 

Co jest celem terapii?

 • Przywrócenie utraconych funkcji
 • Poprawa mobilności, stabilności, koordynacji, równowagi
 • Poprawa wytrzymałości i zręczności
 • Redukcja bólu
 • Uzyskanie rozluźnienia
 • Regulacja napięcia mięśniowego
 • Zwiększenie zakresu ruchu
 • Zwiększenie siły mięśniowej
 • Poprawa czucia głębokiego
 • Ułatwienie ruchów stosowanych przy wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • Nauka nowych/utraconych czynności i pozycji

 

PNF jako metoda bezpieczna i  przyjazna  dla pacjenta

 • Praca bez bólu
 • Zadania dla pacjenta oparte na osiągalnych celach
 • Proste i zrozumiałe komendy
 • Wszechstronny kontakt z pacjentem ( komunikacja werbalna, wzrokowa i manualna – „słyszę, widzę, czuję , to co robię„).
 • Bezpieczne pozycje podczas ćwiczeń-praca na macie
 • Trening czynności związanych z życiem codziennym w zakresie samoobsługi (toaleta, jedzenie, picie, przebieranie), czynności domowych ( sprzątanie, przygotowanie posiłków), komunikacji (rozmowa), mobilności ( nauka, praca zawodowa, czas wolny)

 

Wskazania

 • Choroby naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego (Udary)
 • Stany po urazie rdzenia kręgowego
 • Niedowłady i porażenia
 • Dystrofia mięśniowa
 • Choroby nerwowo-mięśniowe
 • Stwardnienie rozsiane (SM)
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD)
 • Skoliozy
 • Choroba Parkinsona
 • Stany po urazach czaszkowo-mózgowych
 • Zaburzenia chodu o podłożu neurologicznym lub ortopedycznym
 • Złamania
 • Kontuzje sportowe (skręcenia, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich-mięśni, ścięgien, więzadeł)
 • Schorzenia kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłup, rwa kulszowa, dyskopatia)
 • Stany bólowe
 • Przykurcze mięśniowe
 • Zaburzenia postawy
 • Wady wrodzone
 • Zaburzenie funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja)
 • inne

 

 

Źródła:

http://www.ipnfa.pl/index.php/opis-metody-pnf

PNF w praktyce. Ilustrowany przewodnik. Susan S. Adler, Dominiek Beckers, Math Buck

Odsłony: 30052
Ulotkę wygenerowano: 439
Ulotkę wysłano mailem: 0