Przejdź do głównej zawartości

Specjalista ekspert/ Specjalistka ekspertka ds. kadr i płac

Kim jesteśmy? Jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Nasze działania prowadzimy w ramach projektów: Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon (aktywna rehabilitacja), Subkont (wsparcie finansowe), Sekson (seksualność i rodzicielstwo), Extreme (sporty ekstremalne), Helpuj.pl (platforma zbiórkowa), Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami, a ostatnio też Avalon Kids (integracja dzieci z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych). Wierzymy, że osoba z niepełnosprawnością może być samodzielna i aktywna w każdej sferze swojego życia. Zależy nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i same osoby z niepełnosprawnościami. Wspieramy poprzez rehabilitację, umożliwiamy dofinansowanie wydatków związanych z realizacją indywidualnych celów i pasji. Dajemy możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie. Ciągle się rozwijamy i wprowadzamy nieszablonowe rozwiązania. Z nami bariery nie istnieją!


Do naszego Działu Administracji prowadzimy rekrutację na stanowisko: Specjalista ekspert/ Specjalistka ekspertka ds. kadr i płac

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych, umów o pracę, umów o dzieło oraz innych, których podpisanie będzie konieczne oraz badanie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i kadrowym oraz informowanie o zauważonych wadach niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień,
 • Samodzielne naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, zgodnie z zebranymi danymi,
 • Zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń,
 • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy, wypełnianie w imieniu Podatnika deklaracji na podstawie danych wynikających z zapisów księgowych i innych niezbędnych informacji oraz przesyłanie ich do odpowiednich organów podatkowych,
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, sporządzanie oraz przesyłanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imiennych raportów,
 • Czynny udziału w audytach, kontrolach i badaniach,
 • Nadzór nad teczkami osobowymi pracowników oraz dokumentami związanymi z umowami cywilnoprawnymi,
 • Prowadzenie kadr w programie komputerowym spełniającym wymogi odpowiednich przepisów prawa,
 • Dopełnienie należytej staranności w dbaniu o to by dokumenty kadrowe były opisane/opieczętowane/podpisane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Fundacji i obowiązującymi przepisami prawa.

Wyślij do nas CV, jeśli:

 • Posiadasz minimum 5 letnie doświadczenie jako samodzielny specjalista ds. kadr i płac.
 • Biegle znasz ustawę o Systemie Ubezpieczeń Społecznych oraz prawo pracy.
 • Jesteś dyspozycyjny/a w niepełnym wymiarze godzin (około 84h miesięcznie) oraz gotowy/a do pracy stacjonarnej w Fundacji w Warszawie.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Jesteśmy fajnym, różnorodnym, dynamicznym i wspierającym zespołem, w którym dobrze się pracuje.
 • Jesteśmy dużą i uznaną, a jednocześnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się organizacji pozarządowych w Polsce.
 • Podpiszemy z Tobą umowę o pracę lub umowę współpracy.
 • Mamy wygodne biuro na warszawskim Mokotowie z pyszną kawą z ekspresu.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności i pogłębisz doświadczenie w obszarze płac i kadr.
 • Zyskasz satysfakcję z pracy o wymiarze społecznym, czując, że Twoja praca realnie zmienia codzienność osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych w całej Polsce
 • Do umowy otrzymasz pakiet benefitów pozapłacowych.


Planowane zatrudnienie od października.


Swoje CV podeślij na adres [email protected], w tytule maila wpisując stanowisko: Specjalista ekspert ds. kadr i płac, w treści maila prosimy o podanie oczekiwań finansowych. W ramach rekrutacji skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji przez Fundację Avalon.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie danych do procesów przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam dla Fundacji Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym zgodę na archiwizację i wykorzystanie przekazanych przeze mnie dokumentów aplikacyjnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji.”

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36, 666 324 328 lub email: [email protected] Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalista ekspert ds. kadr i płac, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także do procesów przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.