Przejdź do głównej zawartości

Zbiórki na Helpuj.pl

Wydatkowanie funduszy i wypłata zgromadzonych środków

Pamiętaj, że możesz wykorzystać to, co udało Ci się zebrać, nawet jeśli nie osiągniesz 100% założonego celu finansowego.  

Po zakończeniu zbiórki zespół Helpuj.pl ją rozlicza, a następnie przekazuje uzyskaną kwotę na konkretne subkonto.  Od ostatecznie zebranej sumy pobieramy prowizję w wysokości 4,5%. Robimy to raz. 3% to prowizja pobierana przez Fundację Avalon na cele statutowe, natomiast 1,5% to prowizja operatorów płatności, serwisów PayU i PayPal. Aktualizacja kwoty odbywa się dwuetapowo: 

  1. od finalnej kwoty odliczane jest 1,5%;  
  2. od kwoty już pomniejszonej o 1,5% Fundacja Avalon odlicza 3%.  

Pieniądze wpływają na konkretne subkonto w Fundacji Avalon zgodnie z aktualizacją stanu subkont. Dział Subkont wypłaca je zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizowaniu dofinansowań, czyli na podstawie wniosku o dofinansowanie z załączonymi dokumentami, poświadczającymi określony wydatek.  

Pamiętaj, że zbiórki organizowane za pośrednictwem Serwisu są zbiórkami celowymi. 

Oznacza to, że kwotę zgromadzoną na Helpuj.pl możesz wykorzystać na wcześniej wskazany cel bądź na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. 

Fundusze można wykorzystać w dowolnym czasie – nie wskazujemy konkretnego terminu na spożytkowanie zebranej kwoty.