Na kogo mają być wystawione faktury/rachunki?

 

 

Dofinansowania ze środków zgromadzonych na subkoncie Fundacja może dokonać po przedstawieniu przez Podopiecznego wniosku o dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki: faktury VAT, rachunki imienne, paragony fiskalne lub inne zaakceptowane przez Fundację dowody poniesienia wydatku.

Zgodnie z Regulaminem Fundacji dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku lub konieczności zapłaty powinny być wystawione na Beneficjenta, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną. Fundacja nie jest nabywcą towarów/usług, dlatego powyższe dokumenty nie mogą być wystawione na Fundację. W polu Nabywcy powinny znajdować się tylko dane dotyczące Nabywcy. Prosimy też pamiętać o tym, żeby na fakturze w polu Nabywcy nie widniał NIP aktywnej działalności gospodarczej.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!