Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Zgodnie z Regulaminem, Fundacja może udzielić dofinansowania na podstawie wniosku do którego dołączono oryginały dokumentów potwierdzających wydatki, tj: paragony fiskalne do kwoty 200 zł, faktury vat, rachunki imienne oraz inne zaakceptowane przez Fundację dowody poniesienia wydatków. 

Jeśli do wniosku dołączono kopie, duplikaty, kserokopie, dokumenty oznaczone „za zgodność z oryginałem” czy wydrukowane skany, nie będą one uznane podczas dofinansowania. Ponadto, zgodnie z Regulaminem, nie zostaną uznane paragony fiskalne, których kwota przekracza 200 zł, dokumenty wystawione na Fundację lub dokumenty wystawione na osobę, która nie jest Podopiecznym, Reprezentantem lub Osobą Upoważnioną. Nie możemy także uznać dokumentu na którym w polu Nabywcy widnieje NIP aktywnej działalności gospodarczej lub niepełne dane Nabywcy

Należy pamiętać, że faktura pro forma lub faktura zaliczkowa mogą zostać opłacone jedynie na konto sprzedawcy i na ich podstawie nie może zostać udzielone dofinansowanie na konto Beneficjenta. Dofinansowanie na konto Beneficjenta jest możliwe na podstawie dokumentów końcowych, tj. dokumentów opłaconych, uwzględniających rozliczenie ewentualnie poniesionych wpłat na podstawie zaliczek, zadatków, umów, proform i innych.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!