Kiedy Fundacja Avalon odrzuca dokument załączony do wniosku o dofinansowanie?

 

 

Zgodnie z Regulaminem, Fundacja może udzielić dofinansowania na podstawie wniosku do którego dołączono oryginały dokumentów potwierdzających wydatki, tj: faktury vat, rachunki imienne lub paragony fiskalne do kwoty 200 zł oraz inne zaakceptowane przez Fundację dowody poniesienia wydatków.

Jeśli do wniosku dołączono kopie, duplikaty lub kserokopie dokumentów nie będą one uznane podczas dofinansowania. Ponadto, zgodnie z Regulaminem nie zostaną uznane paragony fiskalne, których kwota przekracza 200 zł, faktury zaliczkowe, dokumenty wystawione na Fundację lub dokumenty wystawione na osobę, która nie jest Podopiecznym, Reprezentantem lub Upoważnionym. Ponadto nie możemy uznać dokumentu na któym w polu Nabywcy widnieje NIP aktywnej działalności gospodarczej.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!