Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Karta parkingowa – sprawdź czemu warto ją posiadać!

Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnościami do parkowania na tzw. „kopertach”.
Jest wydawany na konkretną osobę (nie na samochód) lub konkretną placówkę. Dzięki niej jesteśmy zwolnieni ze stosowania się do niektórych znaków drogowych, a także możemy jej używać na terenie Unii Europejskiej, czy też skorzystać ze zniżek w transporcie publicznym na terenie danego kraju.

Co do zasady, karta parkingowa nie zwalnia z opłat za parkowanie, ale często na podstawie wewnętrznych regulacji prawnych, poszczególne samorządy decydują się na zwolnienie posiadaczy kart z opłat w strefie płatnego parkowania.

Kto może ubiegać się o wydanie karty parkingowej?

Wniosek o wydanie karty parkingowej może złożyć zarówno osoba z niepełnosprawnością, jak i placówka, która działa na rzecz osób z ograniczoną mobilnością.

Aby złożyć wniosek o kartę dla osoby z niepełnosprawnością, należy posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz specjalny kod w orzeczeniu:  04-O (choroby narządu wzroku) , 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).
Lekki stopień niepełnosprawności nie uprawnia do uzyskania karty parkingowej.

Pamiętaj, że w punkcie 9 orzeczenia, musi być określony zapis w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

Kartę parkingową można również uzyskać na osoby poniżej 16 roku życia, a dokument wydawany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Jeżeli chodzi o kartę wydawaną dla placówki działającej na rzecz osób z ograniczoną mobilnością, wykaz placówek, uprawnionych znajdziesz pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8490

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Kartę parkingową wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wykaz placówek, w których można złożyć dokumenty:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/status-osoby-niepelnosprawnej/Baza%20Powiatowych%20Zesplow%20Orzekajacych%203%20marca%202016%20r..pdf

Pamiętaj, że w związku z pandemią koronawirusa, dokumenty możesz wysłać również pocztą.

Jakie dokumenty musisz przygotować, aby móc ubiegać się o kartę parkingową?

Do złożenia wniosku o kartę parkingową niezbędne są:

  • wypełniony (niepodpisany) wniosek o wydanie karty parkingowej;
  • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu);
  • aktualna fotografia (1 szt.) o wymiarach 35 mm x 45 mm;
  • dowód osobisty (do wglądu);
  • dowód wpłaty 21 zł tytułem „opłata za wydanie karty parkingowej”.

Ile czeka się na wydanie karty parkingowej?

O terminie odbioru karty, wnioskodawca informowany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Ważne! Do odbioru karty nie jest wymagane stawiennictwo osobiste wnioskodawcy. Możliwe jest też upoważnienie innej osoby do odbioru dokumentu. Osobę upoważnioną należy wskazać w trakcie wypełniania wniosku.

Karta parkingowa - najważniejsze korzyści:

Posiadacze kart parkingowych uprawnieni są do:

Zmiany w związku z pandemią koronawirusa:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19, karty parkingowe których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (ale nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia).

Chcesz wiedzieć więcej?


Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon. 
Specjalista ds. wsparcia poradniczo-informacyjnego udziela porad 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Z darmowej konsultacji można telefonicznie bądź mailowo:
telefon: 531 786 660
email: [email protected] 

 

Źródła:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8089538,niepelnosprawny-wniosek-o-karte-parkingowa-bedzie-mozna-wyslac-poczta.html

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-18966440

https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/znaki-do-jakich-moze-nie-stosowac-sie-niepelnosprawny-kierowca

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3549

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!