Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
  • Finansowe i merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji w 2017 roku. Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu biegłego rewidenta. Czytaj więcej...
  • Avalon EXTREME, projekt promujący sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnością, poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/-ka ds. Fundraisingu i Sponsoringu Czytaj więcej...
  • Chcemy dbać o Was nie tylko na sali rehabilitacyjnej, ale także poza nią. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z psychologiem. Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jak wypłacić środki z subkonta?

 

 

Podopieczni mogą skorzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie na dwa sposoby:

  1. Zwrot poniesionych wydatków – refundacja  wydatków – przelew na konto Podopiecznego wskazane we wniosku o dofinansowanie.
  2. Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew bezpośrednio do Sprzedającego – wystawcy faktury lub rachunku, na konto bankowe wskazane na fakturze lub rachunku.

 

Wypłacenie środków z subkonta odbywa się na podstawie złożonego/przesłanego do Fundacji AVALON wypełnionego i podpisanego Wniosku o dofinansowanie wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub które mają być zapłacone bezpośrednio do sprzedawcy. Druk Wniosku o dofinansowanie jest do pobrania po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji AVALON  w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub z comiesięcznego maila z informacją o stanie subkonta. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony, podpisany i złożony przez Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę do tego Upoważnioną przez Beneficjenta.

 

Do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub które mają być poniesione przez Beneficjenta, do których zaliczamy: Fakturę VAT, Rachunek uproszczony, Paragon fiskalny (na kwotę nie przekraczającą 200 zł). Faktury oraz rachunki zawsze powinny być wystawione na Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną, nigdy na Fundację. Prosimy pamiętać o tym żeby na fakturze nie widniał NIP prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Na podstawie złożonego Wniosku, faktur/rachunków/paragonów dofinansowanie odbywa się do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego, natomiast jednorazowo łączna kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 100 zł.

 

Po złożeniu/wysłaniu do Fundacji Wniosku o dofinansowanie wraz dokumentami, są one sprawdzane przez pracowników Fundacji pod kontem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Podopiecznego. Faktury, rachunki i paragony muszą być zgodne z obecnymi przepisami prawa pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Wypłacenie środków z subkonta na podstawie złożonego/przesłanego Wniosku o dofinansowanie odbywa się w przeciągu 3 dni roboczych. Na każdym etapie realizacji Wniosku Podopieczni Fundacji są mailowo informowani o jego statusie.

 

Aktualny formularz wniosku o dofinansowanie znajduje się tutaj, a wzór wypełnionego wniosku tutaj.

Odsłony: 12186
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

opp fundacja 750200 uruchom 1

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BGŻ BNP Paribas

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a