Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Jak wypłacić środki z subkonta?

 

 

Podopieczni mogą skorzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie na dwa sposoby:

  1. Zwrot poniesionych wydatków – refundacja  wydatków – przelew na konto Podopiecznego wskazane we wniosku o dofinansowanie.
  2. Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew bezpośrednio do Sprzedającego – wystawcy faktury lub rachunku, na konto bankowe wskazane na fakturze lub rachunku.

 

Wypłacenie środków z subkonta odbywa się na podstawie złożonego/przesłanego do Fundacji AVALON wypełnionego i podpisanego Wniosku o dofinansowanie wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub które mają być zapłacone bezpośrednio do sprzedawcy. Druk Wniosku o dofinansowanie jest do pobrania po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji AVALON  w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub pod poniższym tekstem. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony, podpisany i złożony przez Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę do tego Upoważnioną przez Beneficjenta.

 

Do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub które mają być poniesione przez Beneficjenta, do których zaliczamy: Fakturę VAT, Rachunek, Paragon fiskalny (na kwotę nie przekraczającą 200 zł). Faktury oraz rachunki zawsze powinny być wystawione na Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną, nigdy na Fundację. Prosimy pamiętać o tym, aby na przesyłanych do refundacji dokumentach w polu Nabywcy nie widniał NIP aktywnej działalności gospodarczej. 

 

Na podstawie złożonego Wniosku, faktur/rachunków/paragonów dofinansowanie odbywa się do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego, natomiast jednorazowo łączna kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 100 zł.

 

Po złożeniu/wysłaniu do Fundacji Wniosku o dofinansowanie wraz dokumentami, są one sprawdzane przez pracowników Fundacji pod kątem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Podopiecznego. Faktury, rachunki i paragony muszą być zgodne z obecnymi przepisami prawa pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Wypłacenie środków z subkonta na podstawie złożonego/przesłanego Wniosku o dofinansowanie odbywa się w przeciągu 3 dni roboczych. Na każdym etapie realizacji Wniosku Podopieczni Fundacji są mailowo informowani o jego statusie.

 

Aktualny formularz wniosku o dofinansowanie znajduje się tutaj , a wzór wypełnionego wniosku tutaj.

Odsłony: 26471
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: k[email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a