Fundacja Avalon informuje o statusie wniosku o dofinansowanie wysyłając wiadomość mailową na każdym etapie realizacji wniosku. Fundacja wysyła informację po wpłynięciu wniosku do biura, następnie wysyłana jest  wiadomość o rozpoczęciu sprawdzania wniosku oraz wiadomość informująca o zakończeniu wniosku i wypłaceniu dofinansowania. Wiadomość mailowa zostaje również wysłana, gdy wniosek wymaga uzupełnienia.

Informacje o statusie wniosku są wysyłane na adres mailowy podany w Porozumieniu. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa danych, wszelka korespondencja dotycząca subkonta oraz wniosków o dofinansowanie może odbywać się tylko przy użyciu adresu mailowego podanego w Porozumieniu. Beneficjent może też dowiedzieć się o statusie wniosku telefonicznie lub osobiście w biurze.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!