Jak mam wypełnić wniosek o dofinansowanie?

 

 

Druk wniosku o dofinansowanie można wypełnić ręcznie lub komputerowo poprzez aktywny formularz PDF. Podopieczni mogą pobrać druk wniosku z Poradnika, czyli tutaj, po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji w Panelu Logowania lub otrzymać w biurze Fundacji Avalon.

Na pierwszej stronie wniosku należy uzupełnić dane wnioskodawcy (Beneficjenta, Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej w tym zakresie), a w kolejnej rubryce (pkt 2) wpisać uzasadnienie niecodziennych wydatków (czyli takich, których nie wymieniono w punkcie 1).

Na drugiej stronie wniosku znajduje się zestawienie wydatków – w tej rubryce należy opisać dokumenty – podać datę, nr dokumentu, opis przedmiotu/usługi oraz kwotę. Należy również zaznaczyć, czy Fundacja ma zwrócić środki na rachunek Podopiecznego, czy dokonać płatności na rachunek sprzedającego.

 

Jeśli w zestawieniu dokumentów brakuje rubryk, należy wypełnić załącznik do wniosku i na nim kontynuować listę wydatków.

 

W trakcie wypełniania wniosku może pojawić się wątpliwość – czy wszystkie faktury dołączyć do jednego druku czy może lepiej podzielić dokumenty na kilka wniosków i wysłać wszystkie razem? W tej kwestii podpowiadamy -  lepiej wysłać jeden wniosek z dużą ilością dokumentów niż kilka z mniejszą. Jeśli wydatków jest tak dużo, że nie mieszczą się na jednej stronie wykazu, należy wypełnić załącznik do wniosku i na nim kontynuować listę wydatków.

 

Na dole drugiej strony wniosku jest miejsce na wpisanie wnioskowanych kwot oraz numeru rachunku do zwrotu środków. Bardzo ważne jest, aby na dole drugiej strony, w miejscu na to przeznaczonym, znalazła się data oraz podpis osoby składającej wniosek.

 

Wypełniony wniosek razem z dokumentami świadczącymi o poniesionych kosztach należy przesłać do Fundacji pocztą tradycyjną.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!