Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Druk wniosku o dofinansowanie można wypełnić ręcznie lub komputerowo poprzez aktywny formularz PDF. Podopieczni mogą pobrać druk wniosku z Poradnika (tutaj) po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji w Panelu Logowania, otrzymać formularz drogą mailową lub w biurze Fundacji Avalon.

Na pierwszej stronie wniosku należy uzupełnić dane wnioskodawcy: Beneficjenta, Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej oraz (opcjonalnie) rubrykę dotyczącą uzasadnienia wydatków. Wydatki, które nie są związane z leczeniem, rehabilitacją, zakupem żywności, odzieży, środków czystości oraz higieny osobistej i ponoszeniem bieżących opłat, wymagają uzasadnienia, które należy wpisać w odpowiedniej rubryce na wniosku (punkt 2). Na drugiej stronie wniosku znajduje się zestawienie wydatków – w tej rubryce należy opisać dokumenty – podać datę, nr dokumentu oraz kwotę. Należy również zaznaczyć, czy Fundacja ma zwrócić środki na rachunek Podopiecznego czy dokonać płatności na rachunek sprzedającego. Jeżeli ilość dokumentów nie mieści się na jednej stronie zestawienia, należy wypełnić załącznik do wniosku i na nim kontynuować listę wydatków. Załącznik można pobrać po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji w Panelu Logowania. 

Na dole drugiej strony wniosku jest miejsce na wpisanie wnioskowanych kwot oraz numeru rachunku do zwrotu środków. Bardzo ważne jest, aby na dole drugiej strony, w miejscu na to przeznaczonym, znalazła się data oraz podpis osoby składającej wniosek. 

Wypełniony wniosek razem z oryginałami dokumentów świadczącymi o poniesionych kosztach należy przesłać do Fundacji pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w biurze Fundacji (w godzinach 08:00-16:00).

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!