Jak długo ważne są paragony/faktury/rachunki?

 

 

Fundacja nie określa terminu ważności dokumentów. Jednakże zalecamy, aby do wniosku o dofinansowanie dołączać bieżące dokumenty tak, aby ich ewentualna korekta nie stanowiła problemu. 

Dokumenty te tak samo jak wniosek o dofinansowanie należy dostarczyć do Fundacji w oryginale pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w biurze Fundacji w godzinach od 8.00 do 16.00

Oryginały faktur, rachunków, paragonów możemy odesłać po zrealizowaniu wniosku. Jeśli oryginały dokumentów są Państwu potrzebne najlepiej dołączyć do wniosku o dofinansowanie karteczkę z prośbą o zwrot oryginałów.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!