Czy ze środków na subkoncie mogę dofinansować wydatki poniesione za granicą?

 

 

Tak. Ze środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego Fundacji Avalon można dofinansować wydatki poniesione za granicą. Tego typu wydatki są tak samo rozpatrywane przez Fundację podczas realizacji wniosku o dofinansowanie jak paragony fiskalne (do 200 zł po przeliczeniu), rachunki imienne czy faktury VAT wystawione w Polsce.

 

Zgodnie ze statutem Fundacji Avalon do wydatków, które podlegają dofinansowaniu ze środków zgormadzonych na subkontach przez Podopiecznych Fundacji zaliczamy:

-        koszty I Kategorii – koszty medyczne,

-        koszty II Kategorii – koszty transportu,

-        koszty III Kategorii – koszty życia codziennego,

nawet jeżeli zostały one poniesione w innym kraju.

 

Szczegółowy opis wydatków, które podlegają dofinansowaniu w Fundacji Avalon został przedstawiony w Rozdziale 3.3. Poradnika – „Na co mogę wykorzystać środki z subkonta?”

Wszystkie dokumenty dotyczące zagranicznych wydatków przy realizacji wniosku o dofinansowanie są przeliczane na złotówki zgodnie z kursem waluty z dnia wystawienia paragonu fiskalnego (do 200 zł po przeliczeniu), rachunku imiennego czy faktury VAT.

 

Jeżeli poza granicami Polski Podopieczny, Reprezentant lub Osoba Upoważniona nie jest w stanie uzyskać rachunku lub faktury za wydatek przekraczający 200 zł po przeliczeniu, to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Fundacji i dokładny opis zaistniałej sytuacji. W takim przypadku po otrzymaniu danego dokumentu i wyjaśnienia, osoba realizująca wniosek o dofinansowanie będzie informowała o możliwości dofinansowania danego wydatku. Każdy wyjątkowy przypadek rozpatrywany jest w biurze Fundacji.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!