Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Tak. Ze środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego Fundacji Avalon można dofinansować wydatki poniesione za granicą. Tego typu wydatki są tak samo rozpatrywane przez Fundację podczas realizacji wniosku o dofinansowanie jak dokumenty wystawione w Polsce. Do dofinansowania możemy uznać paragony fiskalne (do 200 zł po przeliczeniu waluty na złotówki), rachunki imienne i faktury VAT.

Zgodnie ze statutem Fundacji Avalon do wydatków, które podlegają dofinansowaniu ze środków zgromadzonych na subkontach przez Podopiecznych Fundacji, zaliczamy:

  • koszty I Kategorii – koszty medyczne, 
  • koszty II Kategorii – koszty transportu, 
  • koszty III Kategorii – koszty życia codziennego, 

nawet jeżeli zostały one poniesione w innym kraju.

Szczegółowy opis wydatków, które podlegają dofinansowaniu w Fundacji Avalon został przedstawiony w podpunkcie Poradnika – „Na co mogę wykorzystać środki z subkonta?” 

Wszystkie dokumenty dotyczące zagranicznych wydatków przy realizacji wniosku o dofinansowanie są przeliczane na złotówki zgodnie ze średnim kursem walutowym NBP  z dnia wystawienia dokumentu. Paragony fiskalne w walucie obcej mogą zostać uznane do dofinansowania, jeśli po przeliczeniu na złotówki ich kwota nie przekracza 200 zł. 

Jeżeli Podopieczny, Reprezentant lub Osoba Upoważniona nie jest w stanie uzyskać rachunku lub faktury za wydatek zagraniczny, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Fundacji i dokładny opis zaistniałej sytuacji. W takim przypadku, po wpłynięciu do Fundacji wyjaśnienia wraz z oryginałem dokumentu, Fundacja będzie informować o możliwości dofinansowania danego wydatku. Każdy niestandardowy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. 

Istnieje również możliwość wykonania przelewu na konto Beneficjenta lub sprzedawcy w walucie zagranicznej. W takim przypadku prosimy o dodanie takiej informacji na wniosku o dofinansowanie. Realizacja wniosku w obcej walucie może się nieznacznie wydłużyć ze względu na przewalutowanie. Co ważne, przy wniosku walutowym na subkoncie będzie widoczna kwota pobrana w złotówkach.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!