Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Czy ze środków na subkoncie mogę dofinansować wydatki poniesione za granicą?

 

 

Tak. Ze środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego Fundacji AVALON można dofinansować wydatki poniesione za granicą. Tego typu wydatki są tak samo rozpatrywane przez Fundację podczas realizacji wniosku o dofinansowanie jak paragony fiskalne (do 200 zł po przeliczeniu), rachunki imienne czy faktury VAT wystawione w Polsce.

 

Zgodnie ze statutem Fundacji AVALON do wydatków, które podlegają dofinansowaniu ze środków zgormadzonych na subkontach przez Podopiecznych Fundacji zaliczamy:

-        koszty I Kategorii – koszty medyczne,

-        koszty II Kategorii – koszty transportu,

-        koszty III Kategorii – koszty życia codziennego,

nawet jeżeli zostały one poniesione w innym kraju.

 

Szczegółowy opis wydatków, które podlegają dofinansowaniu w Fundacji AVALON został przedstawiony w Rozdziale 3.3. Poradnika – „Na co mogę wykorzystać środki z subkonta?”

Wszystkie dokumenty dotyczące zagranicznych wydatków przy realizacji wniosku o dofinansowanie są przeliczane na złotówki zgodnie z kursem waluty z dnia wystawienia paragonu fiskalnego (do 200 zł po przeliczeniu), rachunku imiennego czy faktury VAT.

 

Jeżeli poza granicami Polski Podopieczny, Reprezentant lub Osoba Upoważniona nie jest w stanie uzyskać rachunku lub faktury za wydatek przekraczający 200 zł po przeliczeniu, to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Fundacji i dokładny opis zaistniałej sytuacji. W takim przypadku po otrzymaniu danego dokumentu i wyjaśnienia, osoba realizująca wniosek o dofinansowanie będzie informowała o możliwości dofinansowania danego wydatku. Każdy wyjątkowy przypadek rozpatrywany jest w biurze Fundacji.

Odsłony: 2696
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a