Tak. Ze środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego Fundacji Avalon można dofinansować wydatki poniesione za granicą. Tego typu wydatki są tak samo rozpatrywane przez Fundację podczas realizacji wniosku o dofinansowanie jak dokumenty wystawione w Polsce. Do dofinansowania możemy uznać paragony fiskalne (do 200 zł po przeliczeniu waluty na złotówki), rachunki imienne i faktury VAT.

Zgodnie ze statutem Fundacji Avalon do wydatków, które podlegają dofinansowaniu ze środków zgromadzonych na subkontach przez Podopiecznych Fundacji, zaliczamy:

  • koszty I Kategorii – koszty medyczne, 
  • koszty II Kategorii – koszty transportu, 
  • koszty III Kategorii – koszty życia codziennego, 

nawet jeżeli zostały one poniesione w innym kraju.

Szczegółowy opis wydatków, które podlegają dofinansowaniu w Fundacji Avalon został przedstawiony w podpunkcie Poradnika – „Na co mogę wykorzystać środki z subkonta?” 

Wszystkie dokumenty dotyczące zagranicznych wydatków przy realizacji wniosku o dofinansowanie są przeliczane na złotówki zgodnie ze średnim kursem walutowym NBP  z dnia wystawienia dokumentu. Paragony fiskalne w walucie obcej mogą zostać uznane do dofinansowania, jeśli po przeliczeniu na złotówki ich kwota nie przekracza 200 zł. 

Jeżeli Podopieczny, Reprezentant lub Osoba Upoważniona nie jest w stanie uzyskać rachunku lub faktury za wydatek zagraniczny, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Fundacji i dokładny opis zaistniałej sytuacji. W takim przypadku, po wpłynięciu do Fundacji wyjaśnienia wraz z oryginałem dokumentu, Fundacja będzie informować o możliwości dofinansowania danego wydatku. Każdy niestandardowy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. 

Istnieje również możliwość wykonania przelewu na konto Beneficjenta lub sprzedawcy w walucie zagranicznej. W takim przypadku prosimy o dodanie takiej informacji na wniosku o dofinansowanie. Realizacja wniosku w obcej walucie może się nieznacznie wydłużyć ze względu na przewalutowanie. Co ważne, przy wniosku walutowym na subkoncie będzie widoczna kwota pobrana w złotówkach.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!