Tak. Wszystkie dokumenty - faktury, rachunki, paragony lub inne dokumenty poświadczające wydatki oraz wniosek o dofinansowanie są potrzebne w oryginale w momencie realizacji wniosku o dofinansowanie. 

Wniosek o dofinansowanie trzeba uzupełnić oraz podpisać. Podpisując wniosek o dofinansowanie oświadczają Państwo, że wydatki z kolumny „Zwrot zapłaconego dokumentu na konto Beneficjenta” zostały faktycznie przez Państwa poniesione, a przedmioty i usługi zostały odebrane. Poniesione wydatki są potwierdzone załączonymi oryginałami dokumentów. Oświadczają Państwo również, że nie uzyskali refundacji z innej instytucji, a wydatki zrefundowane w ramach wniosku nie będą przedmiotem innych refundacji i odliczeń podatkowych. 

Wszelkie dołączone do wniosku kopie, duplikaty, kserokopie, dokumenty oznaczone „za zgodnośćz oryginałem” czy wydrukowane skany nie mogą zostać uznane do dofinansowania.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!