Czy wniosek o dofinansowanie i dokumenty świadczące o poniesionych kosztach muszą być przesłane w oryginale do Fundacji Avalon?

 

 

Tak. Wszystkie dokumenty - faktury, rachunki, paragony oraz wniosek o dofinansowanie są potrzebne w oryginale w momencie realizacji wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie trzeba uzupełnić, podpisać. Podpisując wniosek o dofinansowanie oświadczają Państwo, że wydatki z kolumny „Zwrot zapłaconego dokumentu na konto Beneficjenta” zostały faktycznie przez Państwa poniesione, a przedmioty i usługi zostały odebrane. Poniesione wydatki potwierdzają Państwo załączonymi oryginałami dokumentów. Oświadczają Państwo również, że nie uzyskali Państwo refundacji z innej instytucji. Wydatki zrefundowane w ramach wniosku nie będą przedmiotem innych refundacji i odliczeń podatkowych.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!