Czy Porozumienie i Regulamin musi zostać dostarczone do Fundacji w oryginale? 

 

 

Tak. Aby założyć subkonto w Fundacji Avalon, konieczne jest przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście wypełnionych oraz podpisanych druków Porozumienia i Regulaminu.

Bez oryginałów tych dwóch dokumentów subkonto dla osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej nie zostanie założone. Pozostałe dokumenty wymagane przy założeniu subkonta umożliwiającego zbieranie środków z 1% podatku czy darowizn można przekazać Fundacji w formie kserokopii lub skanów. 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!