Czy obecność osobista jest konieczna przy zakładaniu subkonta?

 

 

Nie. Fundacja Avalon zakłada subkonta dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych niezależnie od miejsca zamieszkania. Dlatego obecność osobista nie jest wymogiem koniecznym do założenia subkonta. Najważniejsze jest przesłanie do Fundacji pocztą tradycyjną oryginałów wypełnionych druków Porozumienia i Regulaminu oraz kserokopii lub skanów: dokumentu medycznego, orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli takie orzeczenie zostało wydane). 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!