Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Jak mogę zorganizować zbiórkę publiczną?

 

 

Kto może prowadzić zbiórkę publiczną?

  • fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, spółdzielnie socjalne,
  • organizacje kościelne i wyznaniowe,
  • komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

 

Co to jest komitet społeczny?

Zbiórki publicznej nie może prowadzić jedna osoba. Co najmniej trzy osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane mogą utworzyć komitet społeczny. Uchwalają one akt założycielski i jako komitet społeczny mogą zgłosić zbiórkę.

 

Gdzie i jak zgłosić zbiórkę?

Zgodnie z ustawą z 14 marca 2014 r. warunkiem przeprowadzenia zbiórki  publicznej  jest jej zgłoszenie na portalu zbiórek publicznych http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

 

Zgłoszenie drogą elektroniczną:

Chcąc zgłosić zbiórkę elektronicznie należy wejść do sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę elektronicznie” na portalu zbiórek publicznych, w której następuje przekierowanie do strony logowania na ePUAP. Do elektronicznego zgłoszenia i sprawozdania jest konieczne konto na ePUAP (można też użyć płatnego podpisu elektronicznego).

 

Zgłoszenie przez formularz papierowy:

Zbiórki można zgłaszać wysyłając formularz drogą tradycyjną (pocztą) lub osobiście do: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa. Formularz można pobrać na portalu, w sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę papierowo”.

 

Publikacja zbiórki na portalu może nastąpić do 3 dni roboczych od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni roboczych – dla zgłoszenia pocztą tradycyjną.

 

Zbiórka może rozpocząć się dopiero po publikacji informacji na portalu zbiórek publicznych.

 

MSWiA odmawia zamieszczenia zgłoszenia zbiórki gdy:

  • wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem
    lub wykracza poza sferę zadań publicznych z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo nie jest celem religijnym, a w przypadku komitetu społecznego – jest niezgodny z celem, w jakim komitet został powołany,
  • sprawozdanie z poprzedniej zbiórki publicznej nie zostało zamieszczone
    w terminie na portalu zbiórek publicznych.

 

Zgłaszający zbiórkę musi także zamieścić na portalu sprawozdanie, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje zbierane na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL są dostępne dla wszystkich.

 

Zbieranie funduszy na konto bankowe komitetu powołanego do prowadzenia zbiórki publicznej wymaga uwzględnienia obowiązków wynikających z  przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odsłony: 6459
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a