Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Jak mogę zorganizować zbiórkę publiczną?

 

 

Kto może prowadzić zbiórkę publiczną?

  • fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, spółdzielnie socjalne,
  • organizacje kościelne i wyznaniowe,
  • komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

 

Co to jest komitet społeczny?

Zbiórki publicznej nie może prowadzić jedna osoba. Co najmniej trzy osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niekarane mogą utworzyć komitet społeczny. Uchwalają one akt założycielski i jako komitet społeczny mogą zgłosić zbiórkę.

 

Gdzie i jak zgłosić zbiórkę?

Zgodnie z ustawą z 14 marca 2014 r. warunkiem przeprowadzenia zbiórki  publicznej  jest jej zgłoszenie na portalu zbiórek publicznych http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

 

Zgłoszenie drogą elektroniczną:

Chcąc zgłosić zbiórkę elektronicznie należy wejść do sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę elektronicznie” na portalu zbiórek publicznych, w której następuje przekierowanie do strony logowania na ePUAP. Do elektronicznego zgłoszenia i sprawozdania jest konieczne konto na ePUAP (można też użyć płatnego podpisu elektronicznego).

 

Zgłoszenie przez formularz papierowy:

Zbiórki można zgłaszać wysyłając formularz drogą tradycyjną (pocztą) lub osobiście do: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa. Formularz można pobrać na portalu, w sekcji „zgłoś lub rozlicz zbiórkę papierowo”.

 

Publikacja zbiórki na portalu może nastąpić do 3 dni roboczych od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni roboczych – dla zgłoszenia pocztą tradycyjną.

 

Zbiórka może rozpocząć się dopiero po publikacji informacji na portalu zbiórek publicznych.

 

MSWiA odmawia zamieszczenia zgłoszenia zbiórki gdy:

  • wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem
    lub wykracza poza sferę zadań publicznych z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo nie jest celem religijnym, a w przypadku komitetu społecznego – jest niezgodny z celem, w jakim komitet został powołany,
  • sprawozdanie z poprzedniej zbiórki publicznej nie zostało zamieszczone
    w terminie na portalu zbiórek publicznych.

 

Zgłaszający zbiórkę musi także zamieścić na portalu sprawozdanie, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje zbierane na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL są dostępne dla wszystkich.

 

Zbieranie funduszy na konto bankowe komitetu powołanego do prowadzenia zbiórki publicznej wymaga uwzględnienia obowiązków wynikających z  przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!