Czy Fundacja Avalon zwraca przesłane paragony/faktury/rachunki?

 

 

Tak. Aby skorzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie dla osób z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych, założonym w Fundacji Avalon, do wypełnionego wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – paragonów, faktur czy rachunków lub innych zaakceptowanych dokumentów.

Często dokumenty te są potrzebne Podopiecznemu, np. w celach gwarancyjnych. W takim przypadku prosimy o załączenie do wniosku pisemnej prośby o odesłanie danego dokumentu po realizacji wniosku. Dyspozycję taką można zgłosić nam także mailowo lub telefonicznie.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!