Czy Fundacja Avalon może przelać środki z subkonta bezpośrednio do sprzedawcy?

 

 

Tak. Dofinansowanie z subkonta może odbyć się bezpośrednio do sprzedawcy.

Do wniosku o dofinansowanie trzeba dołączyć oryginał faktury/ rachunku na przelew (pro forma).

Faktura/ rachunek musi być wystawiony imiennie na Beneficjenta, Reprezentanta lub Upoważnionego. Trzeba pamiętać że taką fakturę/ rachunek na przelew Fundacja może dofinansować tylko do sprzedawcy.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!