Tak. Dofinansowanie z subkonta może odbyć się bezpośrednio do sprzedawcy. 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginał faktury/rachunku na przelew (pro forma). Faktura/rachunek musi być wystawiony imiennie na Beneficjenta, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną. Trzeba pamiętać że fakturę/rachunekna przelew (pro forma) Fundacja może dofinansować tylko do sprzedawcy. Na konto sprzedawcy może być wykonany także przelew na podstawie faktury zaliczkowej, prognozy, zamówienia, oferty czy kosztorysu. 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!