Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Co zrobić w przypadku śmierci Beneficjenta Fundacji AVALON?

 

 

W przypadku śmierci Podopiecznego Fundacji Avalon, który miał założone subkonto do zbierania 1% i darowizn, jego rodzina, reprezentant lub upoważniony zobowiązani są do przekazania informacji o śmierci Podopiecznego drogą mailową lub listowną w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zgonu.

 

Środki zgromadzone na jego subkoncie zostają wtedy do dyspozycji rodziny i będą mogły być wypłacone przez okres 180 dni kalendarzowych (liczonych od daty zgonu). Kolejne 180 dni kalendarzowych zostanie przyznane na wykorzystanie środków zgormadzonych w ramach 1 procenta. Wszelka wypłata środków z subkonta odbywa się na podstawie przesłanie do Fundacji pocztą tradycyjną wypełnionego wniosku o dofinansowanie razem z załączonym dokumentami.

 

W przypadku, gdy data zgonu zawiera się w okresie 01.01-31.04 (okres przekazywania przez podatników 1% podatku), przy księgowaniu otrzymanych wpłat – w przypadku braku możliwości ustalenia szczegółowej daty wpłaty – Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.

 

W przypadku gdy zgon Beneficjenta zostanie zgłoszony po upływie 30 kalendarzowych lub gdy Fundacja nie otrzyma informacji o zgonie w formie pisemnej w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zgonu, środki zebrane na subkoncie dla osób niepełnosprawnych zostaną przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Podopiecznych lub wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

 

Wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

Odsłony: 2844
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a