Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Fundacja Avalon jako organizacja pożytku publicznego podlega kontrolom, co wiąże się z ustalonymi zasadami dotyczącymi realizacji wniosków o dofinansowanie, których przestrzegamy. Przyjęte przez nas zasady muszą minimalizować szansę podwójnego dofinansowania jednego wydatku w różnych instytucjach, dlatego dofinansowania udzielamy tylko na podstawie oryginałów dokumentów. Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania, niedozwolone jest dofinansowanie danego kosztu dwa razy ze środków publicznych. 

Na wniosku o dofinansowanie znajduje się oświadczenie w którym Podopieczni Fundacji zobowiązują się, że na podstawie przedstawionych dokumentów nie uzyskali refundacji oraz nie występowali o refundację, a także, że wydatki zrefundowane w ramach danego wniosku nie będą przedmiotem innych refundacji i odliczeń podatkowych. Prawdziwość tego oświadczenia Podopieczni Fundacji Avalon potwierdzają podpisem na wniosku. Jeśli dany wydatek został częściowo dofinansowany przez inną instytucję, możemy udzielić dofinansowania jedynie na pozostałą, niedofinansowaną kwotę. 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!