Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Dlaczego od kwoty wydatku zostało odjęte dofinansowanie otrzymane od innej instytucji ?

 

Fundacja Avalon jako organizacja pożytku publicznego podlega kontrolom, co wiąże się z ustalonymi zasadami dotyczącymi realizacji wniosków o dofinansowanie, których przestrzegamy. Przyjęte przez nas zasady muszą minimalizować szansę podwójnego dofinansowania jednego wydatku w różnych instytucjach, dlatego, np.: dofinansowania udzielamy tylko na podstawie oryginałów dokumentów. Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania, niedozwolone jest dofinansowanie danego kosztu dwa razy ze środków publicznych.

Na wniosku o dofinansowanie znajduje się oświadczenie w którym Podopieczni Fundacji zobowiązują się, że na podstawie przedstawionych dokumentów nie uzyskali refundacji oraz nie występowali o refundację, a także, że wydatki zrefundowane w ramach danego wniosku nie będą przedmiotem innych refundacji i odliczeń podatkowych. Prawdziwość tego oświadczenia Podopieczni Fundacji Avalon potwierdzają podpisem na wniosku. Jeśli dany wydatek został częściowo dofinansowany przez inną instytucję, możemy udzielić dofinansowania jedynie na pozostałą, niedofinansowaną kwotę.

Odsłony: 2152
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>