Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Dlaczego od kwoty wydatku zostało odjęte dofinansowanie otrzymane od innej instytucji ?

 

Fundacja Avalon jako organizacja pożytku publicznego podlega kontrolom, co wiąże się z ustalonymi zasadami dotyczącymi realizacji wniosków o dofinansowanie, których przestrzegamy. Przyjęte przez nas zasady muszą minimalizować szansę podwójnego dofinansowania jednego wydatku w różnych instytucjach, dlatego, np.: dofinansowania udzielamy tylko na podstawie oryginałów dokumentów. Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania, niedozwolone jest dofinansowanie danego kosztu dwa razy ze środków publicznych.

Na wniosku o dofinansowanie znajduje się oświadczenie w którym Podopieczni Fundacji zobowiązują się, że na podstawie przedstawionych dokumentów nie uzyskali refundacji oraz nie występowali o refundację, a także, że wydatki zrefundowane w ramach danego wniosku nie będą przedmiotem innych refundacji i odliczeń podatkowych. Prawdziwość tego oświadczenia Podopieczni Fundacji Avalon potwierdzają podpisem na wniosku. Jeśli dany wydatek został częściowo dofinansowany przez inną instytucję, możemy udzielić dofinansowania jedynie na pozostałą, niedofinansowaną kwotę.

Odsłony: 1886
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a