Dane do przelewów walutowych i z zagranicy

Przelewy walutowe lub zagraniczne:

Rachunek walutowy EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Rachunek walutowy USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Rachunek dla przelewów zagranicznych w innych niż EUR I USD walutach:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

 

Dane odbiorcy:
Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

 

Bank odbiorcy:

BNP Paribas Bank Polska SA
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4 
00-131 Warszawa, Polska

 

Kod SWIFT/BIC:  PPAB PLPK 

 

WAŻNE!

Jeśli chcesz przekazać darowiznę na rzecz konkretnego Podopiecznego wypełnij koniecznie pole TYTUŁ PRZELEWU, wpisując w nim nazwisko i numer subkonta osoby, której chcesz przekazać darowiznę: np. „KOWALSKI, xxx”.

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa. Dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, adresu, numeru konta bankowego będą przetwarzane w celu prowadzenia bazy „Darczyńcy”, a także w celach kontaktowych. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą udostępnione beneficjentom Fundacji Avalon. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

 

 

 

Donations in EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Donations in  USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Donations in  other currencies:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
 

Receiver:
Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

 

Receiver’s bank adress:
BNP Paribas Bank Polska SA
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4 
00-131 Warszawa, Polska

SWIFT/BIC:  PPAB PLPK 

 

IMPORTANT!

If you would like to make a donation for a particular person, please fill the ID of that person (surname and the number of the subaccount) in the TRANSFER TITLE, eg. KOWALSKI, 1234.

 

 

Controller of your personal data is the Avalon Foundation located at Michala Kajki Street 80/82/1, 04-620 Warsaw, Poland. Your personal data (name and surname, address, bank account number) will be processed in order to maintain the Donor’s database, as well as for contact purposes. Your name and surname will be available to the beneficiaries of the Avalon Foundation. Your personal data could be shared with other Entities, according to the Polish Law. You have access to the your personal data and you can correct them. Data submission is voluntary but necessary for the implementation of purposes described above.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!