Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

Regulamin dotyczy zawodów Triathlon Avalon Extreme odbywających się 18 września 2022 r. na na terenie parku Im. Romana Kozłowskiego w Warszawie.

 1. Organizatorem Zawodów jest Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa, NIP: 952 20 21 000, KRS 0000270809, w ramach projektu Avalon EXTREME.
 2. Celem Zawodów jest popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością, zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnością.
 3. W zawodach biorą udział osoby z niepełnosprawnością oraz osoby sprawne dobrane w 2 osobowe teamy.
 4. Zawody polegają na pokonaniu na czas trasy złożonej z 3 dyscyplin sportowych takich jak wyścig na wózkach/bieg, rower/handbike oraz wioślarz stacjonarny.

Uczestnictwo w Zawodach

 1. W Zawodach mogą wziąć udział pełnoletnie osoby sprawne i z niepełnosprawnością, które akceptują Regulamin, wypełniły formularz zgłoszenia, podpisały niezbędne oświadczenia i zostały zakwalifikowane przez Organizatora Zawodów w ramach ustalonego limitu uczestników. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 14 lat, mogą wziąć udział w zawodach tylko pod warunkiem zgody prawnego opiekuna i dopełnienia przez niego niezbędnych formalności.
 2. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod adresem https://forms.office.com/r/n92afZ3M6Z.
 3. Udział w Zawodach jest bezpłatny.
 4. Zawodnicy startują w Zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę fakt, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem kontuzji, wypadku, a nawet śmierci.
 5. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Organizatora oraz do stosowania się do wszelkich poleceń osób z obsługi oraz służb medycznych i ratowniczych.
 6. Zawodnicy zobowiązują się do dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych uczestników podczas Zawodów oraz biorą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone innym Zawodnikom.
 7. Zgłoszeni zawodnicy zobowiązują się do poinformowania Organizatora o ewentualnej zmianie decyzji i chęci wycofania się z uczestnictwa w Zawodach.

Przebieg Zawodów

 1. Zawodnicy są zobowiązani przyjechać na miejsce zawodów o godzinie określonej przez Organizatora, a następnie stawić się na briefing po dopełnieniu formalności w biurze zawodów, odebraniu pakietów startowych i przebraniu się.
 2. Zasady liczenia czasu: zawodnicy startują parami, pokonując po kolei każdy etap triathlonu. Czas uzyskany przez każdego z zawodników w parze na danym etapie zostanie zsumowany, a następnie wyliczona zostanie jego średnia. Suma średnich ze wszystkich etapów zawodów będzie stanowiła wynik końcowy.
 3. Na podium staną 3 zespoły, które uzyskają najlepsze ogólne średnie czasy.
 4. Zawodnicy startują według kolejności określonej przez Organizatora.
 5. Udział w Zawodach polega na pokonaniu trasy biegu, zgodnie z instrukcjami przekazanymi na briefingu. W przypadku braku fizycznej możliwości pokonania przeszkody lub wykonania zadania, Zawodnik zgłasza potrzebę skorzystania z pomocy osobie z obsługi biegu. Osoba z obsługi wskazuje jak wykonać alternatywne zadanie.
 6. Klasyfikacja Zawodników odbywa się na podstawie ich czasów pokonania trasy.
 7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub pomocy w innym zakresie.
 9. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Zawodnikom ubezpieczenia oraz pakietów startowych.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Zawodów, o czym Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Uczestnictwo w Zawodach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!