Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO NIEZALEŻNOŚCI”

§ 1 Przepisy ogólne

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
 • Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy
  Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
 • Beneficjent – osoba fizyczna, która korzysta z projektu „Aktywność kluczem do niezależności” w Fundacji Avalon.
 • Sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa.
 • Projekt – bezpłatny projekt „Aktywność kluczem do niezależności” realizowany przez Fundację Avalon w ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Aktywności – inne formy rehabilitacji, zajęcia grupowe i indywidualne, odbywające się zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i poza nią: zajęcia siłowo-wytrzymałościowe, zumba, terapia z psychologiem, zajęcia neurologopedyczne, zajęcia „samodzielni w terenie”, zajęcia „samodzielni na co dzień”, samoobrona, techniki relaksacyjno-oddechowe, nordic walking, trening w wirtualnej rzeczywistości.
 • Aktywna rehabilitacja – zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą na sali rehabilitacyjnej.
 • Jednostka – godzina wsparcia przyznana w ramach projektu. Godzina wsparcia nie równa się godzinie zegarowej.
 • Sala rehabilitacyjna czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-21.00, w piątki w godz. 8.00-16.00, a także w soboty w godz. 16:30-18:30.

§ 2 Regulamin porządkowy

 1. Osoby korzystające z Projektu proszone są o:
 • udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia
 • przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji
 • nie używanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej
 • dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji
 • przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
 • kulturalne zachowanie, w tym nieużywanie wulgaryzmów
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 1. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona do sali rehabilitacyjnej. Dodatkowo przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia.
 2. Osoby towarzyszące Beneficjentom, rodzina Beneficjenta i opiekunowie nie powinni przebywać w trakcie zajęć w sali rehabilitacyjnej.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.
 4. Za bezpieczeństwo Beneficjentów podczas trwania aktywności oraz aktywnej rehabilitacji odpowiada osoba prowadząca/osoby prowadzące zajęcia danej aktywności lub rehabilitant w przypadku zajęć aktywnej rehabilitacji.
 5. Beneficjent może przebywać w sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności rehabilitanta. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na rehabilitanta w poczekalni przylegającej do sali.
 6. Na zajęcia Beneficjent ma obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia.
 7. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta, ani do pomocy w czynnościach higienicznych w czasie przebywania Beneficjenta na terenie Fundacji.

§ 3 Korzystanie z Projektu

 1. W ramach Programu Beneficjent otrzymuje do zrealizowania 50 jednostek - 25 Jednostek Aktywnej Rehabilitacji i 25 jednostek Aktywności.
 2. Beneficjenta na wszystkie aktywności kwalifikuje fizjoterapeuta.
 3. Projekt jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia z niepełnosprawnością ruchową lub neurologiczną (oznaczoną symbolami: 05-R lub 10-N), posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Projektu jest dostarczenie do wglądu oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
 5. Powodem odmowy przyjęcia do Projektu może być:

- brak dokumentacji medycznej/ orzeczenia potwierdzającego schorzenie.

 1. Beneficjent ma obowiązek, telefonicznie poinformować pracownika recepcji Fundacji o spóźnieniu się na zajęcia, w przypadku spóźnienia zajęcia nie są przedłużane.
 2. W sytuacji gdy zajęcia aktywnej rehabilitacji zostaną odwołane przez Fundację, Beneficjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane są zajęcia z innym rehabilitantem. W przypadku odwołania zajęć przez Fundację godzina z karnetu nie przepada.
 3. Każda wizyta, realizowana w ramach Projektu musi zostać podpisana przez Beneficjenta przed rozpoczęciem zajęć.

§ 4 Zapisy na zajęcia

 1. Na zajęcia aktywnej rehabilitacji Beneficjent może zapisać się na stały termin.
 2. Na aktywności Beneficjent może zapisać się tylko na terminy pojedyncze.
 3. Zajęcia w ramach Projektu należy wykorzystać maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od daty przystąpienia do Projektu.
 4. Beneficjent ma obowiązek osobiście, telefonicznie bądź mailowo poinformować pracownika recepcji Fundacji o odwołaniu zajęć najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku gdy zajęcia są zaplanowane na poniedziałek można je odwołać najpóźniej w niedzielę mailowo lub poprzez sms. Informacja o odwołaniu musi zostać przekazana pracownikowi recepcji Fundacji, nie rehabilitantowi.
 5. Beneficjent może odwołać maksymalnie 3 wizyty, realizowane w ramach Projektu. Każde kolejne odwołanie skutkuje utratą jednostek otrzymanych w ramach Projektu.
 6. Odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego lub tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach, powoduje utratę jednostek z Projektu.
 7. Niektóre zajęcia aktywności odbywają się poza siedzibą Fundacji. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać przeniesione do budynku Fundacji, o czym Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie (lub sms-owo) najpóźniej tego samego dnia rano.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected] Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, jak również w celu archiwizacji. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Regulamin jest dostępny w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/).
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04.2019 r. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/)

Odsłony: 422
Ulotkę wygenerowano: 17
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a