Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

1. Informacje ogólne:

a. Galeria służy wyłącznie prezentacji twórczości artystycznej Podopiecznych Fundacji Avalon.

b. Prezentowane w galerii prace nie biorą udziału w aukcji i nie są przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.

c. Wysłanie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Forma prac:

a. W galerii prezentowane są prace z różnych dziedzin sztuki (poezja, proza, malarstwo, rysunek, rzeźba i formy przestrzenne, grafika komputerowa, fotografia, design, wyroby manualne itp.).

b. Prace wysyłane są w formie elektronicznej, na adres: [email protected] 

3. Tematyka prac:

a. Tematyka prac jest dowolna.

b. Praca, która ma zostać opublikowana nie może:

- obrażać uczuć religijnych,

- zawierać treści nieetycznych, niemoralnych i nielegalnych w świetle prawa,

- zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, ani w żaden sposób dyskryminujących inne osoby,

- być wyrazem poparcia lub dezaprobaty dla ugrupowań politycznych,

- obrażać uczuć mniejszości społecznych,

- prezentować aktów przemocy wobec ludzi i zwierząt.

c. Fundacja nie ma obowiązku i może odmówić publikacji prac, jeśli uzna je za niezgodne z niniejszym regulaminem.

4. Udostępnienie prac:

a. Wysyłając prace Podopieczny wyraża zgodę na publikację przygotowanych materiałów na stronie serwisu www.

b. Prace są zamieszczane na stronie wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem członkowskim autora, w formie artykułu zawierającego Wstęp przygotowany przez Fundację oraz opis od autora.

c. Maksymalna ilość prac zaprezentowanych w jednym artykule to 10.

d. Każdy artykuł może zostać skomentowany przez czytelnika. Przed opublikowaniem komentarze są poddawane selekcji przez administratora serwisu.

e. Podopieczny ma możliwość zgłoszenia uwag do opublikowanego artykułu.

5. Prawa autorskie:

a. Wysyłając prace Podopieczny oświadcza, że jestem autorem przesłanych treści i posiada pełnię praw autorskich do prezentowanych prac, a w przypadku zgłoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do Fundacji przez osoby trzecie, zwolni Fundację z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i wstąpi zamiast Fundacji w spór z osobą trzecią albo poniesie wszelkie koszty związane z obroną przed roszczeniem.

b. Prace zawierające „cytaty” z innych dzieł, powinny zawierać odpowiednie odnośniki i wykaz treści źródłowych.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!