Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Regulamin korzystania z aukcji charytatywnych na Allegro.pl/charytatywni dla Podopiecznych Fundacji Avalon

Allegro.pl/charytatywni

1. Allegro (https://allegro.pl/charytatywni/fundacja-avalon-bezposrednia-pomoc-niepelnosprawnym) umożliwia Fundacji Avalon i jej Podopiecznym zbieranie środków z internetowych aukcji charytatywnych.

2. Aukcje przeprowadzane są na stronie internetowej https://allegro.pl/charytatywni/fundacja-avalon-bezposrednia-pomoc-niepelnosprawnym oraz są publikowane na www.allegro.pl

3. Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie aukcji jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

Zgłoszenie Podopiecznego

4. Aby skorzystać z możliwości zbierania środków za pośrednictwem Allegro.pl/charytatywni Podopieczny musi w tym celu skontaktować się z Fundacją (mailowo, osobiście, listownie). Wówczas na koncie Fundacji Avalon w Serwisie Allegro.pl/charytatywni zostanie założony Cel Zbiórki na rzecz Podopiecznego o tytule: „Pomoc dla (imię, nazwisko i nr subkonta Podopiecznego)”

5. Na potrzeby utworzenia Celu Zbiórki, Fundacja wykorzystuje informacje o Podopiecznym zawarte w ulotce fundacyjnej (treść i zdjęcie). Jeśli Podopieczny nie korzystał dotychczas z ulotek fundacyjnych zostanie poproszony o przesłanie krótkiej informacji na swój temat oraz swojego zdjęcia (nieobowiązkowe). Z materiałów tych zostanie przygotowany profil Podopiecznego na stronie http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci.html stanowiący zarazem opis dla Celu Zbiórki na Allegro.

a. Podopieczny przesyłając materiały do utworzenia Celu Zbiórki oraz ulotki informacyjnej, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia swojej osoby oraz przesłanej treści (tekstu) na stronie Fundacji Avalon oraz w Serwisie Allegro.pl/charytatywni.

b. Podopieczny upoważnia Fundację Avalon do korekty nadesłanej treści i edycji zdjęcia oraz akceptuje naniesione przez Fundację zmiany.

c. Podopieczny oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa do przekazanego zdjęcia, o którym mowa powyżej, a w przypadku zgłoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do Fundacji przez osoby trzecie, zwolni Fundację z odpowiedzialności za zaistniała sytuację i wstąpi zamiast Fundacji w spór z osobą trzecią albo poniesie wszelkie koszty związane z obroną przed roszczeniem.

6. Cel Zbiórki zostanie założony przez Fundację w maksymalnie 3 dni roboczych, od momentu otrzymania informacji od Podopiecznego. Fundacja powiadomi Podopiecznego o tym fakcie drogą mailową.

7. Utworzenie Celu Zbiórki dla Podopiecznego jest całkowicie bezpłatne!

Korzystanie z Allegro.pl/charytatywni

8. Po utworzeniu Celu Zbiórki mogą być organizowane aukcje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na rzecz Podopiecznego.

9. Uczestnikami aukcji (Sprzedający i Kupujący) mogą być tylko Użytkownicy Serwisu Allegro (osoby, które posiadają konto na www.allegro.pl i zaakceptowały Regulamin korzystania z Serwisu Allegro). Jeśli Podopieczny jest Użytkownikiem Allegro również może wystawiać aukcje, z których dochód przeznaczony będzie na jego rzecz.

10. Udział w aukcjach charytatywnych jest bezpłatny, Allegro nie pobiera od uczestników z tytułu uczestnictwa w aukcjach żadnych prowizji.

Przebieg rejestrowania i prowadzenia aukcji

11. Osoba wystawiająca aukcję (Sprzedający) wybiera z listy Celów Zbiórek Fundacji Avalon Podopiecznego, którego chce wesprzeć. Następnie wystawia na ten cel swoją aukcję.

12. Allegro ma prawo do usunięcia każdej aukcji, która jest niezgodna z Regulaminem Allegro i/lub działa na szkodę Allegro lub OPP.

13. Lista towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo do licytacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.allegro.pl/country_pages/1/0/z2.php. Zakazane jest także wystawianie na sprzedaż przedmiotów i usług nieprzedstawiających jakiejkolwiek wartości, mających na celu tylko gromadzenie datków np. cegiełek, wirtualnych skarbonek, kuponów.

14. Osoba wystawiająca aukcję (Sprzedający) określa cenę wywoławczą i ma świadomość, że osoba, która wygra licytację (Kupujący), przekaże zadeklarowaną kwotę na rzecz Fundacji lub wybranego Podopiecznego.

15. Osoba wystawiająca aukcję (Sprzedający) zobowiązuje się do przekazania przedmiotu osobie, która wygrała licytację (Kupującemu) za kwotę, za którą Kupujący aukcję wygrał.

16. Osoba wystawiająca aukcję (Sprzedający) zobowiązana jest wskazać realny koszt przesyłki, który zostanie jej przekazany na rachunek płatniczy.

Wpłaty na subkonto

17. Wpłaty z aukcji są przekazywane Fundacji zbiorczo, raz w miesiącu.

18. Wpłaty z aukcji na rzecz konkretnego Podopiecznego są widoczne na jego subkoncie po najbliższej aktualizacji stanów subkont, mającej miejsce po otrzymaniu przez Fundację wpłat, o których mowa w pkt. 19.

19. Wpłaty na rzecz konkretnego Podopiecznego są widoczne na subkoncie zbiorczo, w formie jednej wpłaty uwzględniającej wszystkie sprzedane aukcje w danym okresie rozliczeniowym.

20. Od wpłat z aukcji przeprowadzonych za pośrednictwem serwisu Allegro.pl/charytatywni Fundacja pobiera regulaminową opłatę w wysokości 3% wartości przekazywanych środków (wpłaty z aukcji są traktowane jako darowizny).

21. W przypadku nie przekazania na konto Fundacji Avalon środków przez Serwis Allegro w terminie opisanym w punkcie 17. niniejszego regulaminu Fundacja zwolniona jest z obowiązku przekazania środków na subkonto Podopiecznego do czasu otrzymania tych środków z Serwisu Allegro.

Informacje końcowe

22. Przed utworzeniem Celu Zbiórki Podopieczny ma obowiązek zapoznania się ze szczegółowym Regulaminem Allegro.pl/charytatywni zamieszczonym na stronie http://charytatywni.allegro.pl/regulamin oraz niniejszym regulaminem.

23. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu Allegro i Allegro.pl/charytatywni oraz kont Użytkowników biorących udział w aukcjach. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt bezpośrednio z Serwisem Allegro.

24. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za czynności wynikające z regulaminów serwisu Allegro i Allegro.pl/charytatywni, do których zobowiąże się podopieczny Fundacji.

25. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w Serwisie Allegro jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000268796, kapitał zakładowy: 33 976 500,00 złotych, w całości opłacony, NIP: 527-25-25-995, z którą Użytkownik może w zakresie AUKCJI CHARYTATYWNYCH ALLEGRO, kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez ALLEGRO w celu świadczenia usług związanych z udziałem w AUKCJACH INTERNETOWYCH. ALLEGRO ma prawo udostępnić OPP dane osobowe Uczestników w celu prowadzenia korespondencji i przesłania podziękowań, w związku z udziałem w AUKCJACH INTERNETOWYCH.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!