Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Regulamin Akcji „Wasze wsparcie, Nasze działanie!”

 

Informacje ogólne:

 1. Akcja „Wasze wsparcie, Nasze działanie!” służy publikacji informacji na temat aktywności podejmowanych wyłącznie przez Podopiecznych Fundacji AVALON.
 2. Materiały dotyczące Podopiecznych Fundacji umieszczone są na Facebooku Fundacji AVALON tylko za pisemną zgodą Podopiecznego lub Reprezentanta, którego informacja dotyczy. Zgoda musi zostać wyrażona papierowo.
 3. Publikowane informacje dotyczą aktywności podejmowanych przez Podopiecznych Fundacji AVALON możliwych dzięki środkom zgromadzonym na subkoncie Podopiecznego.
 4. Przesłanie materiałów informacyjnych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 Forma przesyłanych materiałów:

 1. Materiały dotyczące działań Podopiecznych są zamieszczane na Facebooku Fundacji AVALON w formie krótkiego opisu (max. 1800 znaków) realizowanych aktywności, zdjęć, filmów, linków do stron bezpośrednio związanych z danym działaniem.
 2. Materiały dotyczące Podopiecznych wysyłane są w formie elektronicznej, na adres: [email protected]

Rodzaj i tematyka podejmowanych działań:

 1. Rodzaj i tematyka aktywności podejmowanych przez Podopiecznych jest dobrowolna. Warunkiem jest możliwość ich realizacji dzięki środkom zgromadzonym na subkoncie Podopiecznego.
 2. Działania podejmowane przez Podopiecznych nie mogą: 
  • obrażać uczuć religijnych,
  • zawierać treści nieetycznych, niemoralnych i nielegalnych w świetle prawa,
  • zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, ani w żaden sposób dyskryminujących inne osoby,
  • być wyrazem poparcia lub dezaprobaty dla ugrupowań politycznych,
  • obrażać uczuć mniejszości społecznych,
  • prezentować aktów przemocy wobec ludzi i zwierząt.
 3. Publikowana informacja nie może promować żadnego innego subkonta oprócz tego założonego w Fundacji AVALON

Udostępnianie materiałów dotyczących działań podejmowanych przez Podopiecznych:

 1. Podopieczny wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Fundację AVALON, przesyłając pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Podopiecznych są zamieszczane na Facebooku Fundacji AVALON www.facebook.com/fundacjaavalon/ wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem subkonta Podopiecznego w formie postu zawierającego opis oraz materiały informacyjne (zdjęcia, filmy, linki do stron internetowych).
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych materiałów i ich ewentualnego odrzucenia.
 4. Każdy post zamieszczony na Facebooku Fundacji AVALON może zostać skomentowany przez czytelnika. Opublikowane komentarze są poddawane weryfikacji przez administratora serwisu. W przypadku gdy treść komentarze będzie znacząco rażąca Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza.
 5. Podopieczny ma możliwość zgłoszenia uwag do opublikowanego artykułu oraz komentarzy czytelników.

Odsłony: 2661
Ulotkę wygenerowano: 221
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a