Miejsce pracy: Warszawa 

Szukasz interesującej i twórczej pracy w organizacji pozarządowej?
To może być praca właśnie dla Ciebie. 

 

Zakres obowiązków: 

 • Monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania dla działań realizowanych przez Fundację.
 • Przygotowywanie zestawień, budżetów dla projektów dotacyjnych.
 • Opracowanie części merytorycznej dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do pozyskania środków krajowych i unijnych.  
 • Współudział w przygotowywaniu koncepcji projektów, w tym konstruowanie budżetów oraz harmonogramów realizacji. 
 • Prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów, w tym przygotowywanie sprawozdań oraz monitoring postępu rzeczowo-finansowego projektów. 
 • Kontrola i nadzór nad jakością dokumentacji projektowej, opisywanie dokumentów księgowych w zakresie wymaganym do rozliczenia. 
 • Prowadzenie i monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu.
 • Rozliczenie i stały nadzór nad realizacją projektu rehabilitacyjnego, wprowadzanie Ewidencji Godzin Wsparcia do systemu.
 • Nadzór i stały monitoring realizowanych godzin wsparcia beneficjentów projektu, stały kontakt z działem administracji w podejmowaniu decyzji związanych z godzinami realizowanej rehabilitacji.

Od kandydatów oczekujemy: 

 • Minimum 2 letniego doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych oraz w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie), mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych przez PFRON. 
 • Doświadczenia w przygotowaniu pism i prowadzeniu korespondencji prawno-finansowej, zapytań ofertowych.
 • Znajomości procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz zagadnień dotyczących rozliczania, audytu i kontroli.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (przede wszystkim MS Excel). 

Oferujemy:  

 • Stałą umowę o pracę na pełny etat.
 • Pracę pełną wyzwań, umożliwiających rozwój własnych kompetencji.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
 • Pracę w dużej, rozpoznawalnej organizacji pozarządowej.
 • Dobrą atmosferę.
 • Pakiet benefitów pozapłacowych.

W tytule wiadomości wpisz nazwę stanowiska: specjalista/ka ds. projektów dotacyjnych  

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania i chciałbyś/chciałabyś podjąć pracę od zaraz prześlij swoje CV na adres: [email protected]

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji przez Fundację Avalon”.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie danych do procesów przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam dla Fundacji Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym zgodę na archiwizację i wykorzystanie przekazanych przeze mnie dokumentów aplikacyjnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon- Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel.  22 349 97 71, 796 324 328 lub email: [email protected] Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected] 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko specjalisty/tki ds. projektów dotacyjnych, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także do procesów przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!