Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.
Wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością: krótszy czas pracy a pensja.

Pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowa ulga w postaci krótszego dnia roboczego. Czy wiąże się ona z obniżeniem pensji? I co, jeżeli osoba z niepełnosprawnością chciałaby  pracować 8 godzin? Odpowiedzi na te zapytania znajdziesz w artykule.

Czy skrócony czas pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej?

Wynagrodzenie za wykonaną pracę powinno uwzględniać przede wszystkim kwalifikacje pracownika, ilość i jakość wykonanej pracy. 

Wobec pracownika z niepełnosprawnością pracodawca nie może stosować wynagrodzenia za etat w niższej wysokości niż w stosunku do pracownika, który tej niepełnosprawności nie posiada. Skrócony czas pracy, należny pracownikowi z orzeczeniem, w żadnym zakresie nie powoduje obniżenia wysokości pensji. Warto pamiętać, że minimalna płaca za pracę w 2021 roku wynosi 2.800zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa 18,30zł brutto. W 2022 roku te kwoty wzrosną odpowiednio do 3.010 zł brutto za cały etat oraz 19,70 zł za godzinę.

W przypadku godzin nadliczbowych, osoba z niepełnosprawnością ma prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny, jak każda inna zatrudniona w zakładzie pracy. Ponadto, zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy, każdy pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej ma prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Wynagrodzenie za ósmą godzinę czasu pracy.

Zgodnie z art. 15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, czas pracy pracownika zaliczonego do stopnia niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Praca świadczona ponad ten czas zawsze stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za którą należy się dodatkowe wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że  niepełnosprawny pracownik nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych z wyjątkiem pracy przy pilnowaniu oraz w przypadku wyrażenia zgody przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne bądź lekarza, który sprawuje opiekę.

Pracownik z orzeczeniem ma jednak prawo z własnej woli złożyć wniosek do pracodawcy o zwiększenie czasu pracy do 8 godzin dziennie, pod warunkiem, że uzyskał na to zgodę lekarza medycyny pracy. Wówczas, zgodnie z art. 16 ust.1 w/w ustawy, przepis wspomnianego art. 15 nie będzie miał zastosowania. Oznacza to, że wykonywana przez niepełnosprawnego pracownika praca w ósmej godzinie nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych. W świetle powyższego uregulowania, czas pracy 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, będzie traktowany jako obowiązująca norma czasu pracy. Dopiero przekroczenie ósmej godziny pracy przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym czy umiarkowanym będzie stanowiło pracę w godzinach nadliczbowych, za którą pracodawca jest zobowiązany wypłacić dodatkowe wynagrodzenie.

Może mieć miejsce także sytuacja, w której lekarz zezwoli niepełnosprawnemu tylko na pracę w godzinach nadliczbowych, a nie na zwiększenie wymiaru czasu pracy. Wtedy po przekroczeniu siódmej godziny pracy przysługuje rekompensata w formie dodatku do wynagrodzenia. 

Chcesz wiedzieć więcej?


Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon. 
Prawnik udziela bezpłatnych poradczwartki w godzinach 10-18.

Z darmowej konsultacji można telefonicznie bądź mailowo:
telefon: 530 137 655
email: [email protected]

Istnieje również możliwość osobistej konsultacji z prawnikiem po wcześniejszym umówieniu się przez telefon bądź mailowo.

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!