Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.
Świadczenia zdrowotne poza kolejnością oraz bez skierowania -  kto może z nich skorzystać?

Kwestie, związane z opieką zdrowotną są wyjątkowo istotne dla osób, doświadczających niepełnosprawności. Sprawdź, kto może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz trafić do specjalisty bez skierowania.

Kto może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością?

Pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo skorzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach oraz świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących:

  • świadczenia w szpitalach;
  • świadczenia w przychodniach (ambulatoryjna opieka specjalistyczna);
  • świadczenia rehabilitacji leczniczej (w poradniach rehabilitacyjnych - zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).

Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności również mogą skorzystać poza kolejnością z wyrobów medycznych (np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu) - do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania.

Jak przebiega procedura przyjęcia niepełnosprawnego pacjenta poza kolejnością i jakie dokumenty są wymagane?

Podstawowym dokumentem, który zawsze trzeba mieć ze sobą jest ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które jest weryfikowane w momencie zgłoszenia pacjenta.

Udzielenie świadczenia poza kolejnością oznacza przyjęcie pacjenta w dniu zgłoszenia. Może jednak się zdarzyć, że placówka medyczna nie będzie mogła przyjąć osoby ze znaczną niepełnosprawnością w dniu zgłoszenia, wówczas jest zobowiązana wyznaczyć jej inny termin, według prowadzonej listy zgłoszeń.

W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenie musi zostać udzielone w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu zgłoszenia pacjenta. Należy pamiętać, iż w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, pacjent zawsze ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej.

W przypadku uniemożliwienia przez placówkę medyczną skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, pacjent z niepełnosprawnością zawsze może wnieść skargę do Rzecznika Praw Pacjenta.

Czy jest możliwa konsultacja lekarza specjalisty bez skierowania?

Osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ma także prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych bez skierowania do wybranego lekarza specjalisty, na przykład gastrologa, okulisty, endokrynologa czy innych.

Jedyny wyjątek stanowią świadczenia rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne (rezonans, tomografia), do których bez względu na stopień niepełnosprawności wymagane jest zawsze skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu, bądź specjalistę.

Z powyższych udogodnień mają prawo także skorzystać:

  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; 
  • osoby do 18 roku życia, ze stwierdzonym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Chcesz wiedzieć więcej?


Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon. 
Prawnik udziela bezpłatnych poradczwartki w godzinach 10-18.

Z darmowej konsultacji można telefonicznie bądź mailowo:
telefon: 530 137 655
email: [email protected] 

 

Źródła:

Ustawa z dnia 9 maja 2018r o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000932

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!