Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Subkonto w Fundacji Avalon – rejestracja i założenie

 

Co zrobić aby stać się Beneficjentem Subkonta Fundacji Avalon?

  1. Skontaktować się z fundacją, najprościej drogą mailową – na adres [email protected]
  2. Zapoznać się z informacją zwrotną zawierającą wskazówki oraz instrukcje dotyczące założenia i funkcjonowania subkonta
  3. Zapoznać się z oraz podpisać dołączone do maila druki Porozumienia i Regulaminu
  4. Skompletować i wysłać do fundacji w formie ksera/skanów niezbędne dokumenty potwierdzające schorzenie – dowolny dokument medyczny ( wybrane zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala) oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli zostało wydane (orzeczenie nie jest warunkiem niezbędnym do założenia subkonta)
  5. Załączyć kopię dokumentów tożsamości – Beneficjenta jeśli jest pełnoletni oraz Reprezentanta jeśli został wpisany w Porozumieniu

Porozumienie i Regulamin wymagane jest w oryginale, dlatego obydwa druki należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji. Pozostałe dokumenty można dołączyć w formie ksera lub skanów.

Założenie subkonta i zasady funkcjonowania

Po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów, następuje ich weryfikacja a samo subkonto zostaje założone w maksymalnie 3 dni robocze. Potwierdzeniem założenia subkonta są dwa maile potwierdzające nadanie numeru subkonta. Pierwszy mail zawiera elektronicznie wygenerowane i podpisane Porozumienie oraz Regulamin, a drugi mail jest instrukcją jak wpłacać darowizny, jeden procent oraz jak korzystać z założonego subkonta. Środki gromadzone na subkoncie będą mogły być spożytkowane na szeroko rozumiane potrzeby podopiecznego fundacji (rehabilitacja, leki, koszty codziennej egzystencji itp.).

Warunkiem wypłaty środków z subkonta jest wysłanie do Fundacji wypełnionego i podpisanego wniosku o dofinansowanie z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki (faktury, rachunki). Założenie subkonta w Fundacji AVALON jest bezpłatne, nie pobierana jest też żadna składka członkowska. Pobierane są natomiast jedyne prowizje od środków wpłacanych na subkonto: 10% wartości środków wpłaconych z 1% podatku i 3% od wartości wpłacanych darowizn.

Fundacja kompleksowo obsługuje subkonto – rozlicza wpłaty, przekazuje wyciągi raz w miesiącu, umożliwia dostęp online. Wspiera również posiadacza subkonta w działaniach marketingowych mających na celu pozyskanie wpłat, poprzez wydruk bezpłatnych ulotek oraz stworzenie profilu na stronie internetowej Fundacji

Odsłony: 5971
Ulotkę wygenerowano: 227
Ulotkę wysłano mailem: 0

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>