Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć również na wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który jest nadzorowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pomoc rozlicznych stowarzyszeń i fundacji - pieniądze dla osób z niepełnosprawnością z budżetu centralnego trafiają do samorządów czy organizacji pozarządowych, które już na poziomie lokalnym wspierają bezpośrednio osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny

Rehabilitacja

W fundacji Avalon można starać się o zajęcia bezpłatne lub dofinansowane w ramach projektu Avalon Active. Procedura zapisania się na zajęcia rehabilitacyjne w obu przypadkach jest taka sama:

  • umów się na bezpłatną konsultację
  • weź ze sobą dokumentację medyczną oraz orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej

Uwaga: Orzeczenie jest ważne. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej mogą skorzystać z rehabilitacji dofinansowanej przez Fundację (bez względu na stopień). Osobom bez orzeczenia możemy zaproponować rehabilitację odpłatną.

  • przyjdź do siedziby Fundacji
  • wraz z fizjoterapeutą ustal cel i program rehabilitacji

- Bezpłatna

Rehabilitacja bezpłatna ma na celu zwiększenie samodzielności i uzyskanie jak największej niezależności w życiu codziennym przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Proponowane w projekcie ,,Aktywność kluczem do niezależności, zajęcia mają na celu zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej oraz pokazanie namacalnej alternatywy dla rehabilitacji w postaci zajęć indywidualnych i grupowych z elementami zaczerpniętymi z różnych dziedzin aktywności i sportu. Projekt oferuje również zajęcia z psycholog, neurologopedą oraz m.in. zajęcia „Samodzielni w terenie" czy samoobronę.

- Dofinansowana

W ramach karnetu „Aktywni i Samodzielni” można skorzystać z rehabilitacji dofinansowanej. Standardowy koszt 10 godzin rehabilitacji to ok. tysiąc złotych. Fundacja Avalon dofinansowuje rehabilitację w ramach projektu Active, dlatego koszt karnetu wynosi 500 zł. W ramach pakietu osoba z niepełnosprawnością otrzymuje 10 godzin zegarowych indywidualnych ćwiczeń z fizjoterapeutą + minimum 5 godzin zegarowych wybranych dodatkowych aktywności (tzn. że można zrealizować więcej). W ramach karnetu można skorzystać z zajęć indywidualnych i grupowych.

Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnością

Jak już wspomniano, osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na wsparcie finansowe zarówno bezpośrednio z budżetu państwa, jak i środki relokowane do samorządów czy organizacji pozarządowych, które już na poziomie lokalnym wspierają bezpośrednio osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

- Subkonto w fundacji

Jeśli nie obejmują cię świadczenia finansowane z budżetu albo udzielana ci pomoc finansowa jest niewystarczająca, załóż subkonto w Fundacji Avalon. Subkonto to usługa księgowa, w której Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) w ramach ogólnego konta bankowego wyodrębnia środki finansowe na rzecz konkretnego Beneficjenta zgodnie z wolą Darczyńcy.

To wygodna, prosta i szybka forma pomocy dla osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych umożliwiająca gromadzenie środków służących wsparciu bieżących potrzeb. Jako Podopieczny Fundacji Avalon możesz korzystać z szerokiego wachlarza refundowanych wydatków, obejmującego m.in. koszty leczenia i rehabilitacji, transportu oraz codziennego funkcjonowania.

- Finansowanie rehabilitacji z 1% podatku i darowizn

Subkonto umożliwia gromadzenie środków pochodzących z darowizn oraz 1% podatku, przekazywanego w ramach corocznego zeznania podatkowego od osób fizycznych i prawnych. Środki te możesz wykorzystać na swoje indywidualne potrzeby. Subkonto dla niepełnosprawnych dzieci oraz osób dorosłych jest prostą i przejrzystą dla Darczyńców metodą bezpośredniego wsparcia konkretnego Beneficjenta za pomocą 1 % podatku czy darowizny.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!