Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Najważniejsze instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Najważniejsze z nich to:

1. Biuro pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych piastuje od 21 listopada 2007 r. Jarosław Duda. Jednostka mieści się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11. Na stronie internetowej biurawww.niepełnosprawni.gov.pl,  można dowiedzieć się wielu informacji na temat praw osób niepełnosprawnych – projekty i rozporządzenia ustaw, jak uzyskać status osoby niepełnosprawnej – opisana droga postępowania, informacje dotyczące zatrudnienia os. niepełnosprawnej – zakładanie własnej działalności, adresy zakładów pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej. Jak również wiele publikacji na tematy związanie z niepełnosprawnością. 

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Jednostka istnieje od 1991 roku, PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Na stronie internetowej funduszu www.pfron.org.pl, znaleźć można informacje o programach i zadaniach funduszu na bieżące lata, programach unijnych, możliwości dofinansowania i refundacji zadań. Oddziały PFRON-u, znajdują się w każdym województwie w Polsce.

3. Polski Związek Niewidomych
Jest to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska. Pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia. Udziela porad i informacji w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej. Realizowane są indywidualne i grupowe szkolenia, na których poruszane są problemy min. dot. standardów funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce,  edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Na stronie internetowej www.pzn.org.pl, znajdą Państwo informacja o działaniach i projektach organizacji oraz aktualnościach w tym zakresie.

4. Polski Związek Głuchych 
Jest to organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych. Zarząd Główny związku mieści się w Warszawie przy ul. Białostockiej 4. Na stronie internetowejwww.pzg.org.pl, można znaleźć adresy oddziałów związku, jak również poradnie zajmujące się wieloaspektową, kompleksową diagnostyką i rehabilitacją dziecka  z uszkodzonym słuchem  oraz z ewentualnymi, towarzyszącymi wadami słuchu i dysfunkcjami w rozwoju – od urodzenia do momentu ukończenia edukacji na różnych poziomach kształcenia, edukacja i terapia rodziny pacjenta.

5. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
Jest to organizacja z wieloletnim doświadczeniem i tradycją w działalności sportowej, w środowisku osób niepełnosprawnych.Została powołana dla organizowania i rozwijania powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji ruchowej, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych oraz reprezentowania zrzeszonych w nim organizacji. Głównym motywem działania przy realizacji programów to: nauka poprzez pracę z wykorzystaniem sportu. 

Głównymi kierunkami programowymi organizacji są: 
• treningi w różnych dyscyplinach sportu dla osób z uszkodzonym w różnym stopniu aparatem ruchu, niewidomych i niedowidzących, 
• organizacja Mistrzostw Polski niepełnosprawnych w poszczególnych dyscyplinach sportu, 
• przygotowanie reprezentacji Polski do zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Paraolimpijskich, 
• centralne szkolenie zawodników,
• szkolenie i dokształcanie trenerów, instruktorów, sędziów, 
• promocja nowych dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Opracowała: Katarzyna Otulak - fizjoterapeutka 

Odsłony: 15856
Ulotkę wygenerowano: 145
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a